Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Nyhed

Karen Ellemann stopper ægteskaber med mindreårige

Regeringen fremsætter til efteråret et lovforslag, så dansk lovgivning og praksis ikke længere tillader, at mindreårige indgår ægteskab.

Social- og Indenrigsministeriet

Ægteskaber er forbeholdt voksne. Det mener social- og indenrigsminister Karen Ellemann, og derfor vil hun fjerne muligheden for at fravige kravet om, at man skal være fyldt 18 år for at indgå ægteskab.

I dag kan man søge om tilladelse til at blive gift, hvis man er under 18 år, og danske myndigheder har i mange år som udgangspunkt anerkendt udenlandske ægteskaber, der er indgået af mindreårige.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

”Ægteskab er for voksne. Og vi skal hverken lade unge under 18 år gifte sig eller blåstemple ægteskaber med mindreårige indgået i udlandet. Derfor laver vi reglerne om.”

Regeringen fremsætter til efteråret et lovforslag, så dansk lovgivning og praksis ikke længere tillader, at mindreårige indgår ægteskab og ikke automatisk siger god for udenlandske ægteskaber, hvor én eller begge parter er under 18 år.

Samtidig vil social- og indenrigsministeren se nærmere på, om loven skal strammes yderligere. For eksempel er det sådan i dag, at bigamiske ægteskaber og ægteskaber indgået under tvang ikke automatisk er ugyldige efter dansk ret.

”Jeg vil sætte loven under lup for at se, om der er mere, der skal ryddes op og ud i. Lovgivningen bør klart afspejle, at vi i Danmark ikke accepterer flerkoneri og tvangsægteskaber,” siger Karen Ellemann.

Tilbage i januar 2016 meldte social- og indenrigsminister Karen Ellemann ud, at hun ønskede at stramme praksis for danske myndigheders behandling af sager om anerkendelse af udenlandske ægteskaber indgået af mindreårige. Samtidig var hun også parat med en lovændring, hvis denne stramning ikke var nok. Meldingen kom på baggrund af flere sager med udenlandske barnebrude, som kom til Danmark.