Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Nyhed

Her er Respektpakkens to nye initiativer

"Angreb mod dem, der passer på os, er et angreb mod os alle. Vi ser med al tydelighed, at der er behov for at sætte ind, når fængselsbetjente og politibetjente bliver skudt og overfaldet på åben gade og bliver udsat for trusler og chikane både i og uden for arbejdstiden,", siger justitsminister Søren Pind.

Justitsministeriet
Foto: Colourbox

Efter den seneste tids sager om overfald og chikane af fængselsbetjente og politibetjente forstærker justitsminister Søren Pind nu sammen med de borgerlige partier aftalen om Respektpakke I.

To nye initiativer tilføjes nu til Respektpakkens 16 initiativer, der skal styrke respekten for det fælles.

Vold og trusler mod politibetjente, fængselsbetjente, socialrådgivere og andre af fællesskabets repræsentanter skal fremover straffes hårdere, hvis det begås i deres fritid. Skærpelsen lægger en tredjedel oven i det nuværende strafniveau. Det betyder, at en person, som i dag f.eks. får 60 dages fængsel fremover vil få 90 dage. Straffen skærpes også for kriminalitet rettet mod disse personers familiemedlemmer.

Oven i disse tiltag vil partierne nu også gøre det strafbart efter straffeloven at chikanere personer i offentlig tjeneste. Det er f.eks., når navngivne politibetjentes adresser, portrætbilleder og andre private oplysninger offentliggøres på en hjemmeside. Det skal resultere i hårdere domme med en strafferamme på op til to års fængsel.

”Angreb mod dem, der skal passe på os, er et angreb mod os alle. Vi ser med al tydelighed, at der er behov for at sætte ind, når fængselsbetjente og politibetjente bliver skudt og overfaldet på åben gade og bliver udsat for trusler og chikane både i og uden for arbejdstiden. Vi skal ikke finde os i den mangel på respekt for vores fælles institutioner og for de personer, som står i forreste linje. Respektpakken er et led i den indsats for at genvinde respekten," siger justitsminister Søren Pind.

Med Respektpakken skærpes bl.a. også erstatningsansvaret for gadeoptøjer, og når kriminelle ikke møder op for at afsone deres straf, skal det fremover resultere i en bøde. Forslaget lægger også op til at give kommuner øget mulighed for at yde økonomisk tilskud til boligorganisationers tryghedsskabende tv-overvågning.

Justitsministeren sender i dag et lovforslag i høring med de nye tiltag, og han forventer at fremsætte lovforslaget i første halvdel af næste Folketingssamling.

 

Her er alle initiativerne i Respektpakken:

1.    Skærpet straf for overgreb mod personer i offentlig tjeneste i forbindelse med grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden. 

2.    Anstiftere og ledere af opløb skal gøres kollektivt erstatningsansvarlige for alle materielle skader

3.    Politiet skal have bedre redskaber til at sikre identiteten på  gerningsmændene ved optøjer og andre former for uroligheder

4.    Gennemførelse af strafskærpelse for grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden

5.    Mulighed for at kommuner kan yde økonomisk tilskud til privates tv-overvågning

6.    Straffelovens særlige regel om vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste skal udvides til også at omfatte indirekte trusler

7.    Indførelse af en ny chikaneregel i straffeloven til beskyttelse af personer i offentlig tjeneste 

8.    Anklagemyndigheden skal have øget fokus på at føre sager, hvor personer i offentlig tjeneste groft og uretmæssigt hænges ud for at have begået ulovligheder

9.    Skærpet straf for overgreb mod personer i offentlig tjeneste, når  overgrebet sker i den pågældendes fritid

10.    Skærpet straf for alle former for kriminalitet, der har baggrund i den forurettedes eller dennes nærmestes udførelse af offentlig tjeneste

11.    Skærpet straf for verbale overfald på personer i offentlig tjeneste

12.    Øget brug af udeblivelsesdomme (dette initiativ bliver del af et senere fremsat lovforslag)

13.    Indførelse af sms-beskeder om retsmøder

14.    Indførelse af straf for udeblivelse fra afsoning

15.    Indførelse af straksafsoning, hvis den dømte tidligere er udeblevet fra afsoning

16.    Konsekvent stop for sociale ydelser ved udeblivelse fra afsoning

17.    Særlig operativ indsats vedrørende bødeinddrivelse

18.    Indførelse af sms-beskeder om indkaldelse til afsoning

 

Læs lovforslaget her.