Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Nyhed

Regeringen vil afsætte 90 millioner til strafpulje

Regeringen foreslår at afsætte 90 mio. kr. til at give mulighed for at hæve strafniveauet på nogle områder. Puljen skal blandt andet målrettes til at skærpe straffen for umotiveret grov gadevold.

Justitsministeriet
Søren Pind
Foto: Les Kaner

Regeringen fører en hård retspolitik baseret på respekt og retfærdighed. Derfor vil der i regeringens forslag til finansloven for 2017 blive afsat 90 mio. kr. i perioden 2017-2020 til en strafskærpelsespulje. Det er ganske enkelt ikke retfærdigt over for ofrene og de pårørende, når der bliver givet lave straffe.

Regeringen foreslår med strafskærpelsespuljen at afsætte 90 mio. kr. til at give mulighed for at hæve strafniveauet på nogle områder. Puljen skal blandt andet målrettes til at skærpe straffen for umotiveret grov gadevold begået af flere i forening.

"Forbrydelsens alvor skal afspejles i den straf, som gerningsmanden får. Jeg mener, at straffen for grov vold skal være hårdere – særligt i sager, hvor offeret helt umotiveret bliver udsat for et groft gruppeoverfald", siger justitsminister Søren Pind og fortsætter:

"Det er gerningsmænd som i Nanna-sagen, hvor et kærestepar julenat blev overfaldet og gennemtævet af tre mænd, der skal rammes hårdere. Det er derfor helt på sin plads, at der i regeringens finanslovsforslag for 2017 afsættes 90 mio. kr. til en strafskærpelsespulje. Jeg ser frem til at drøfte initiativet med de andre partier og høre deres syn på, hvor der særligt er behov for at skærpe straffen".

 

Behov for at skærpe straffe
Strafskærpelsespuljen kommer i kølvandet på, at Rigsadvokaten i en ny redegørelse om strafniveauet i sager om grov vold har besluttet at tage initiativ til at søge straffen løftet i visse sager om meget grov vold.

I redegørelsen kan man blandt andet læse om en række eksempler på konkrete domme i voldssager. Det er sager som disse, der understreger behovet for at skærpe straffene på nogle områder.

I det forgangne folketingsår gennemførte regeringen med bred opbakning en lang række strafskærpelser – herunder straffen for voldtægt og uretmæssig besiddelse af mobiltelefoner under varetægtsfængsling. Med strafskærpelsespuljen fortsætter regeringen en ny og strammere kurs mod kriminalitet.