Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Tema

Bekæmpelse af ekstremisme og æresrelaterede konflikter

Danmark er et af de mest trygge lande i verden. Et demokratisk velfærdssamfund, hvor den enkelte har frihed og muligheder – og hvor vi passer godt på hinanden. Men negative kræfter fra ekstremistiske miljøer, både i og udenfor landet, udfordrer sikkerheden og sammenhængskraften i det danske samfund. På siden her kan du læse om to handlingsplaner fra regeringen, som skal forebygge og bekæmpe ekstremisme og sætte hårdt ind for at forhindre æresrelaterede konflikter og social kontrol.

Oversigt: Elementerne i handlingsplan mod ekstremisme

Den nationale handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering indeholder en lang række tiltag, fordelt på ni hovedområder.

Oversigt: Elementerne i handlingsplanen for forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Regeringen ønsker med denne handlingsplan markant at styrke indsatsen mod æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Æresrelaterede konflikter forstås i denne sammenhæng som konflikter, der opstår inden for nære, familiære relationer, og hvor konflikten skyldes en opfattelse af, at familiens ære er blevet krænket. Negativ social kontrol i forhold til æresrelaterede konflikter handler om handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Det kan f.eks. være kontrol eller restriktioner i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, sociale relationer, valg af ægtefælle eller retten til at bestemme over egen krop.