Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Artikel

Arbejdsmarkedet er nøglen til bedre integration

Forstå tankerne bag regeringens beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Ung mand med mikrofon
Foto: Silva Mertsola

Det store antal flygtninge, som i de senere år er kommet til Danmark udgør en historisk udfordring, som stiller høje krav til, hvordan vi forbedrer integrationen på arbejdsmarkedet af flygtningene og de familiesammenførte.

Kun cirka tre ud af ti flygtninge er i job efter tre år. Det er ikke godt nok. Vi skal hjælpe flygtningene for at hjælpe os selv.

For, hvis vi skal bruge mange ekstra milliarder på bl.a. at forsørge de nye flygtninge, presser det vores økonomi, og der bliver mindre plads til at investere i vores fælles velfærd. Når der kommer mange mennesker hertil fra helt andre kulturer, udfordrer det også vores værdier og vores sammenhængskraft. Derfor skal vi integrere de nye flygtninge bedre, end det er sket.


Regeringen indfører integrationsydelsen
Allerede i juli 2015 indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance om den nye integrationsydelse på SU-niveau. Integrationsydelsen bidrager til at gøre det mindre attraktivt at søge mod Danmark samtidig med, at det bliver mere attraktivt for flygtninge og familiesammenførte at få et arbejde og bidrage til det danske samfund i stedet for at være på overførselsindkomst.

For eksempel kan enlige over 30 år uden børn modtage 6.010 kroner i integrationsydelse om måneden før skat i 2016, hvor de ellers ville have fået 10.968 kroner i kontanthjælp før skat. Og et ægtepar over 30 år med børn kan modtage i alt 16.822 kroner i integrationsydelse om måneden før skat, hvor de ellers vil have fået 29.150 kroner i kontanthjælp før skat.


Marienborgmødet kickstarter virksomhedernes integrationsindsats
”Mange borgere og virksomheder har allerede givet udtryk for, at de ønsker at bidrage til at få de nye flygtninge bedst muligt integreret i vores samfund. Det momentum skal vi gribe,” udtalte statsminister Lars Løkke Rasmussen forud for Marienborgmødet, som blev afholdt i september 2015.

Et møde, der førte til etableringen af virksomhedspartnerskabet ’Sammen om integration’ med det formål at få flere flygtninge ud på de danske virksomheder.

Regeringens holdning er, at en fod indenfor i en dansk virksomhed ikke bare giver flygtninge praktiske kompetencer og sprogfærdigheder – det giver også et værdimæssigt indblik i, hvad det vil sige at være en del af et dansk arbejdsfællesskab.

I foråret 2016 fulgte endnu et møde mellem en række af virksomhederne fra Marienborg-mødet, udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg og beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen. Her inviterede regeringen virksomhederne til at deltage i et nyt såkaldt advisory board, som skal rådgive regeringen om integration af flygtninge på arbejdsmarkedet og inspirere andre virksomheder til at åbne deres døre for flygtninge.

”Det bliver et forum, hvor vi kan diskutere udfordringerne helt åbent, og hvor vi kan arbejde sammen om konkrete løsninger,” udtalte udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg i den sammenhæng.


Trepartsaftale falder på plads
I marts 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om integration af flygtninge. Med aftalen er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om rammerne for en bedre integrationsindsats, der skal bane vejen for, at langt flere flygtninge og familiesammenførte får et arbejde og bliver selvforsørgende. Trepartsdrøftelserne mundede ud i 32 initiativer, som skal bidrage til, at integrationsindsatsen begynder tidligere og i højere grad foregår ude på de danske virksomheder.

”Med aftalen skaber vi et gennemgribende skifte i den danske integrationsindsats. Vi gør op med årtiers fejlslagne indsats. Vi tager fremover afsæt i, at flygtninge skal ud på de danske virksomheder og bidrage i stedet for at sidde fast i passive programmer,”sagde beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen om trepartsaftalen 17. marts 2016.

I juni 2016 har regeringen lanceret en oplysningskampagne om virksomhedspartnerskabet ’Sammen om integration’, der blev etableret på Marienborgmødet i september 2015. Kampagnen skal få flere virksomheder til at stille virksomhedspladser til rådighed for flygtninge. Den bygger på cases om, hvordan de virksomheder, der allerede er en del af virksomhedspartnerskabet, har bidraget til at integrere flygtninge indtil nu.

Som led i kampagnen er der etableret en ny hjemmeside, ”sammenomintegration.dk”, hvor virksomheder kan finde eksempler, relevante faktaark og vejledning om, hvordan de kommer videre eller i gang med det gode integrationssamarbejde.


Besøg hjemmesiden sammenomintegration.dk