Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Artikel

Stramninger skal nedbringe antallet af asylansøgere

Inger Støjberg: ”Vi skal hjælpe i et tempo, så vi selv kan følge med”

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg forklarer her om regeringens udlændingepolitik, der går på to ben: For det første skal der komme færre asylansøgere til Danmark. For det andet skal integrationsindsatsen styrkes for de flygtninge, der bliver i Danmark, så de kan bidrage til vores samfund.


Hvorfor er det vigtigt for regeringen at nedbringe antallet af asylansøgere?
"Jeg kender ikke et eneste menneske, som ikke vil hjælpe mennesker i nød, men jeg kender rigtig mange, som gerne vil hjælpe i et omfang og et tempo, hvor de selv kan følge med. Og hvis vi skal kunne følge med, så skal der komme færre asylansøgere til Danmark. Ellers vil det ikke kun få økonomiske konsekvenser, men også meget store værdimæssige konsekvenser, fordi vi risikerer, at en meget stor gruppe mennesker kommer til at stå uden for den helt almindelige danske hverdag".


Hvad er de vigtigste stramninger, regeringen har gennemført?
"Det er opstramninger på de vilkår, som vi tilbyder til flygtninge og migranter. Det er alt fra den nye integrationsydelse til nye regler om familiesammenføring. I begyndelsen blev der peget mange fingre af Danmark - og af mig, men man må sige, at som tiden er gået, så tror jeg, det står klart i mange andre lande, at det har en effekt, når man strammer op på opholdsvilkårene, og derfor kan vi se, at flere nu lader sig inspirere af Danmark".


Regeringen har indgået aftaler med kommuner, regioner og med arbejdsmarkedets parter. Hvordan vil aftalerne styrke integrationsindsatsen for de flygtninge, som forventes at blive i Danmark?
"Vi skal stille krav til de mennesker, der kommer til Danmark, og vi skal møde dem med en forventning om, at de skal arbejde og bidrage til vores velfærdssamfund. Men når vi stiller krav, så skal vi samtidig også være fair og give dem en reel mulighed for at finde et arbejde, og det er de to aftaler med til. Erhvervslivet får nu mulighed for at oprette særlige integrationsstillinger, som gør det nemt for virksomhederne at ansætte flygtninge uden for meget bureaukrati".


Hvordan påvirker dit tidligere job som beskæftigelsesminister din tilgang til integrationsindsatsen?
"Det har været en meget stor fordel, fordi jeg ved, hvor meget det betyder for det enkelte menneske at være en del af arbejdsmarkedet. Det er enormt vigtigt, at udlændinge kommer i arbejde, så de bliver en del af et fællesskab, og en del af den helt almindelige danske hverdag. Det at have et arbejde og have danske kollegaer er simpelthen den bedste form for integration".

 

I videoen kan du høre Inger Støjberg fortælle, hvordan billederne af flygtninge på Middelhavet påvirker hende.

 

Hvordan vil du beskrive situationen i efteråret 2015?
"Det var ekstremt udfordrende, fordi vi pludselig stod i en helt anden situation, end nogen i Europa overhovedet havde forestillet sig. På kort tid kom der rigtig mange flygtninge og migranter til Danmark, og en stor del af dem ville jo slet ikke være her. Flere sagde direkte til medierne, at de ville videre til Sverige, fordi Danmark har halveret ydelserne til flygtninge".


Hvad var din reaktion, da du så billederne af store grupper af flygtninge og migranter på de danske motorveje?
"Jeg tog til Rødby for at se tingene med egne øjne og for at tale med nogle af de flygtninge og migranter, som ikke ville være her. Jeg synes, det har en meget stor værdi at komme ud i virkeligheden, fordi man forholder sig på en anden måde til problemerne, når man står midt i det, end når man ser det igennem et filter på tv".


Hvilken betydning fik begivenhedernefor regeringens udlændingepolitik?
"Begivenhederne fik den store betydning, at regeringen fremlagde en stor asylpakke, som strammede voldsomt op på de vilkår, som vi tilbyder til flygtninge og migranter. Vi gennemførte også en række tiltag, som giver myndighederne bedre mulighed for at håndtere situationer, hvor der igen rejser store grupper af flygtninge og migranter til Danmark. Vi har blandt andet oprettet tre modtagecentre, hvor myndighederne kan tilbageholde folk, indtil vi har styr på, hvem de er, og hvad de vil i Danmark. Regeringens stramninger har haft en effekt. Fra 2014-2015 har Tyskland haft en stigning i antallet af asylansøgere på 130 pct., Sverige har haft en stigning på 100 pct. og i Danmark har stigningen været på 40 pct."