Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Artikel

En udlændingepolitik, der virker

Flygtninge- og migrantkrisen har fyldt meget på den politiske dagsorden i de seneste måneder. Læs om regeringens resultater på området.

Foto: Bax Lindhardt/Scanpix

Flygtninge- og migrantkrisen har fyldt meget på den politiske dagsorden i 2015-2016. I juni offentliggjorde Finansministeriet tal som viste, at Danmark i 2015 oplevede en mindre stigning i antallet af asylansøgere end vores nabolande.

Regeringen har ført en konsekvent og realistisk udlændingepolitik med fokus på at reducere antallet af asylansøgere, som kommer hertil.

Blandt de gennemførte stramninger er:

  • Kortere opholdstilladelser 
  • Udskydelse af retten til familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelse.
  • Hurtigere og mere effektiv udsendelse af afviste asylansøgere, herunder skærpet tilsyn og øget meldepligt i udsendelsesfasen
  • Skærpelse af adgangen til at opnå permanent opholdstilladelse.
  • Indførelse af integrationsydelse til nyankomne flygtninge  

 

Integration
Når det handler om at blive bedre til at integrere de flygtninge, som er kommet til Danmark, og som vi forventer skal blive her, har regeringen også handlet. Der er ingen snuptagsløsninger, men kun et langt sejt træk. Vejen går gennem at få flere flygtninge ud på arbejdsmarkedet hurtigt, så de lærer om vores værdier og kan bidrage til samfundet. Det er både godt for den enkelte og godt for Danmark.

Regeringen har gennemført en række initiativer på integrationsområdet:

  • Indgået en trepartsaftale med lønmodtagere og arbejdsgivere om integration, som betyder at flygtninge kommer hurtigere ud i virksomhederne blandt andet via en såkaldt integrationsgrunduddannelse.
  • Gennemført en aftale med kommunerne, der skal sikre bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge. Herunder mere fleksibilitet ift. indkvartering.
  • Gennemført initiativer, der skal øge flygtninges gevinst ved at tage et job, herunder blandt andet integrationsydelsen.

Samtidig har regeringen indgået en bred politisk aftale, som stiller markant højere krav til de personer, som ønsker at få dansk statsborgerskab.  Det er noget helt specielt at kunne kalde sig dansk statsborger, og derfor skal man kunne tale dansk, forsøge sig selv og holde sig udenfor kriminalitet.