Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Program

Program for møde 4 i Disruptionsrådet 4.-5. december 2017

Beskæftigelsesministeriet

Program for 4. møde i Disruptionrådet 4.-5. december 2017

Tema: Fremtidens kompetencer (I)

Location: Hotel Comwell Rebild Bakker, Nordjylland

 

Dag 1

Gæster deltager på dag 1 frem til kl. 18.15.

Ankomst, indtjekning og velkomst

Kl. 12.00-12.30 Ankomst og let frokost

Kl. 12.30-12.40 Velkomst og overordnet introduktion til dagen v. statsministeren

Kl. 12.40-12.55 Trepartsaftale om en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse med arbejdsmarkedets parter v. beskæftigelsesministeren

 

Hvad karakteriserer fremtidens kompetencebehov på arbejdsmarkedet?

Kl. 12.55-13.25 Oplæg v. Bjarne Corydon og Jens Riis Andersen, McKinsey & Company: Analyse af automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked

Kl. 13.25-13.55 Oplæg v. Jørgen Vig Knudstorp, bestyrelsesformand for LEGO Group: Digitalisering af LEGO Koncernen – Konkurrencedygtighed og kompetencer

Kl. 13.55-14.10 Korte indlæg fra Michael Sekjær Johansson, Direktør v. Tech College i Aalborg, Brian Bech Nielsen, rektor v. Aarhus Universitet og Bente Sorgenfrey, formand for FTF

Kl. 14.10-14.45 Plenumdebat v. undervisningsministeren om fremtidens kompetencer samt spørgsmål til oplægsholderne

Kl. 14.45-15.05 Pause

 

Hvordan kan vi få mere for pengene på de videregående uddannelser?

Kl. 15.05-15.10 Intro v. uddannelses- og forskningsministeren

Kl. 15.10-15.40 Paneldebat med Jan Rose Skaksen, forskningschef i Rockwool Fondens Forskningsen-hed, Martin Ågerup, direktør i CEPOS og Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening om, hvordan vi bedst prioriterer de samlede midler til uddannelseskvalitet og SU.

Kl. 15.40-16.15 Spørgsmål og kommentarer fra salen v. uddannelses- og forskningsministeren

Kl. 16.15-16.35 Pause

 

Kan vi lære af det schweiziske uddannelsessystem?

Kl. 16.35-16.40 Intro v. undervisningsministeren

Kl. 16.40-17.00 Oplæg v. Dr. Johannes Mure, Head of Unit Education Management and Research, State Secretariat for Education, Research and Innovation SERI, Schweiz: Det schweiziske uddannelsessystem – fleksibilitet og nem adgang til videreuddannelse (oplæg på engelsk)

Kl. 17.00-17.25 Dobbeltinterview med undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren om udvalgte inspirationspunkter fra det schweiziske uddannelsessystem v. Stina Vrang Elias

Kl. 17.25-18.05 Plenumdebat v. undervisningsministeren: Hvad kan vi lære af det schweiziske uddannelsessystem, der er kendetegnet ved fokus på erhvervsuddannelser og mange veje til videre uddannelse?

 

Afrunding og middag

Kl. 18.05-18.15 Afrunding v. undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren

Kl. 18.15-19.00 Pause

Kl. 19.00 Middag

 

Dag 2

Kl. 07.30-08.30 Morgenmad

Kl. 08.30-08.35 Introduktion til dagen v. uddannelses- og forskningsministeren

 

Hvordan forbereder vi vores børn på en stadig mere teknologisk fremtid?

Kl. 08.35-08.50 Oplæg v. undervisningsministeren om forsøgsprogram med afprøvning af mulige modeller for styrkelse af teknologiforståelse i folkeskolen

Kl. 08.50-09.40 Gruppedrøftelse: Input til forsøgsprogram. Hvilke kundskaber skal styrkes i folkeskolen og hvordan?

 

Videregående uddannelser til fremtiden – hvordan uddanner vi klogt?

Kl. 09.40-09.50 Oplæg v. uddannelses- og forskningsministeren om nye målsætninger for de videregående uddannelser

Kl. 09.50-10.25 Plenumdebat v. uddannelses- og forskningsministeren: Er det de rigtige målsætninger for de videregående uddannelser?

Kl. 10.25-10.45 Pause

 

Veje til bedre universitetsuddannelser

Kl. 10.45-10.50 Intro v. uddannelses- og forskningsministeren

Kl. 10.50-11.00 Oplæg v. departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet Agnete Gersing om Udvalg for bedre universitetsuddannelser

Kl. 11.00-11.45 Plenumdebat v. uddannelses- og forskningsministeren: Hvordan rustes universitetsuddannelserne til fremtidens arbejdsmarked?

Kl. 11.45-11.50 Afrunding af plenumdebat v. uddannelses- og forskningsministeren

Kl. 11.50-12.00 Afrunding af mødet v. statsministeren