Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

Hvad betyder "disruption"?

Få helt styr på begrebet her.

Beskæftigelsesministeriet
Maskineri
Foto: Claus Fisker/Scanpix

Disruption – hvad betyder det?
Disruption er et engelsk udtryk, der i direkte oversættelse betyder ”afbrydelse” eller ”forstyrrelse”.

Begrebet blev for nogle år siden introduceret af Harvard-professoren Clayton M. Christensen, for at beskrive en teknologisk udvikling, hvor innovationer af produkter og services grundlæggende ændrer en eksisterende branches forretningsmodeller ved nye produktionsformer, organiseringer eller produktionsprocesser – med vidtrækkende konsekvenser for i hvert fald den branche, hvor den nye maskine, teknik eller fremgangsmåde tages i brug.

Oprindeligt blev begrebet alene anvendt i sammenhæng med små iværksættervirksomheder, der overtager markedet fra store, veletablerede virksomheder ved at tilbyde billigere eller smartere produkter af ringere kvalitet eller til et overset kundesegment. Men begrebet bruges også i en bredere forstand. I film- og tv-branchen er Netflix et eksempel på, at en ny virksomhed ”disruptede” – eller grundlæggende forandrede - en hel branche

Ti nye digitale muligheder
Internet of things er muligheden for, at maskiner, enheder mv. kan kommunikere med hinanden og automatisk udveksle data. Gør det f.eks. muligt, at et køleskab selv bestiller mælk til levering om eftermidda­gen, hvis det registrerer, at den sidste liter blev drukket til morgenmaden.

Kunstig intelligens og machine learning bruges ofte i forbindelse med maskiner, der er i stand til at ”blive klogere.” Området er under udvikling – men mulighe­derne er vidtrækkende og involverer løsning af opgaver, der ikke er rent rutineprægede. F.eks. tolkning fra ét sprog til et andet og genkendelse af skjulte og komplice­rede mønstre og sammenhænge i data.

Augmented Reality/Virtual Reality er en teknologi, hvor brugeren bl.a. kan se computergenererede billeder sammen med billeder fra den virkelige verden, eller hvor man med digitale ”briller” kan opleve at blive placeret inde i et andet virtuelt rum. Kan bl.a. bruges i underholdningsindustrien, til reparation af maskiner eller i byggeriet, hvor ingeniøren kan gå rundt inde i en model af det nye hus og se, om der er fejl i konstruktio­nerne.

Kvantecomputere er fortsat under udvikling. De vil kunne få meget stor regnekraft og tillade behandling af meget komplicerede algoritmer, der f.eks. kan forbedre kryptering.

Intelligente robotter kan udføre stadigt mere avancere­de opgaver meget præcist i industriproduktionen, herunder bevægelser baseret på input fra sensorer. Intelligente robotter har været i brug i industrien i mange år. Korea, Japan og Tyskland har flest industriro­botter pr. ansat. Danmark er nr. 5 i verden. Det er højt set i lyset af, at Danmark ikke har en bilindustri.

3D-print kan skabe et tredimensionalt objekt via software. Ikke så udbredt i Danmark endnu. Kan i fremtiden betyde, at private f.eks. selv kan printe produkter, de lige har købt på nettet. Og på nogle områder vil produktionsomkostningerne potentielt kunne sænkes meget.

Selvkørende biler kan på sigt automatisere kørslen. I dag udstyres biler med semi-automatisk software, mens fuldautomatik endnu er på prøvestadiet. Kan give mulighed for mere sikker trafik, bedre udnyttelse af kapacitet på vejene og hurtigere transport.

Cloud computing (”skyen”) bruges til at tilgå større computerkraft eller data. Anvendes af 42 pct. af de danske virksomheder. Cloud computing kan give meget mere fleksibel og skalerbar computer-kapacitet for den enkelte virksomhed, der ofte lejer sig til computer-kraft på månedsbasis.

Block-chain er en fælles digital tillids-, kommunikati­ons- og udvekslingsplatform og er en form for avanceret database. Block-chain teknologi er f.eks. bag digitale valutaer som bitcoin. Mulig anvendelse i fremtiden er f.eks. pengeoverførsler for personer i fattige lande, som ikke har adgang til bankkonto.

Big data analyse er behandling af store datamængder fra sensorer i virksomhedernes produkter, geolocation, sociale medier og anden internetadfærd mv.