Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Video

Disruptionsrådet diskuterer fremtidens arbejdsmarkedsmodeller

Kan flexicurity overleve fremtidens arbejdsmarked eller skal man se på at indføre borgerløn?

Statsministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Erhvervs- og Vækstministeriet

Overskriften for det 5. møde i Disruptionrådet var Flexicurity 4.0 og Frihandel og udenlandsk arbejdskraft.

Professor ved Aarhus Universitet, Michael Svarer, kom med et bud på, hvor Danmark står med flexicurity-modellen

Som udfordring til den danske model holdt Guy Standing, professor ved University of London, et oplæg om 'Universal Basic Income' - svarende til borgerløn' som alternativ model