Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Faktaark og analyser

5. møde - 29.-30. januar 2018 (Herning)

Disruptionrådet afholder 29. og 30. januar sit 5. møde. Find alle analyser og baggrundsnotater, som ligger til grund for diskussionerne her.

Beskæftigelsesministeriet
Statsministeriet

Her kan du finde materialet, der dannede udgangspunkt for det femte møde i Disruptionrådet. Temaet var Flexicurity-modellen, frihandel og udenlandsk arbejdskraft.

 

Program

 

pdf (263 Kb)

--

Diskussionsoplæg

Indeholder materiale om:

 • Danske virksomheders rekruttering af kvalificeret, udenlandsk arbejdskraft og internationalt talent
 • Dele- og platformsøkonomi
 • Hvordan fastholder vi en effektiv flexicuritymodel tilpasset en verden i forandring?
pdf (331 Kb)

--

Overligger

Indeholder materiale om:

 • Servicetjek af Flexicurity-modellen
 • Analyse af lukninger og nedskaleringer
 • Arbejde via platformsvirksomheder – pligter og rettigheder for de involverede
 • Kortlægning af arbejdsplatforme i Danmark
 • Udenlandsk arbejdskraft
 • Udviklingen i indkomstforskelle
pdf (372 Kb)

--

Baggrundsmateriale

Indeholder:

 • Servicetjek af Flexicuritymodellen
 • Analyse af beløbsordningen
 • Arbejde via platformsvirksomheder – pligter og rettigheder for de involverede
 • Arbejdssteder og arbejdsmarkedshistorik – En analyse af lukninger og nedskaleringer
 • Arbejdskraftens frie bevægelighed – rettigheder og rimelighed
 • Erfaringsopsamling efter ændring af beløbsordningen den 1. juli 2017
 • Litteraturstudie vedr. danmarks muligheder for tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft
 • Kortlægning af ordninger for arbejdskraftsindvandring i udlandet
 • Udviklingen i indkomstforskelle
 • Virksomhedssurvey om brug af udenlandsk arbejdskraft
 • Kortlægning af arbejdsplatforme i Danmark
pdf (3,32 Mb)