Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Kronik

Disruptionrådet skal udstikke pejlemærker

Kronik af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, bragt i Børsen mandag den 19. juni 2017

Beskæftigelsesministeriet
Portræt af Troels Lund Poulsen ved hans skrivebord
Foto: Les Kaner

Kronik af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, bragt i Børsen mandag den 19. juni 2017

En af de første kommentarer på Disruptionrådets Facebookprofil var formuleret som et spørgsmål. Hvad er et Disruptionråd? Og det er i sin enkelthed et glimrende spørgsmål.

Det er som bekendt svært at spå om fremtiden. Så det vil jeg afholde mig fra. Men sikkert er det, at den kommer hurtigt. Det tog 75 år for telefonen at nå 50 mio. brugere. Det tog ét år for Facebook. Og i 2017 tog det kun 7 dage for spillet Super Mario Run. Hver dag skabes 2,5 trilliarder databytes, og ca. 90 pct. heraf er skabt inden for de seneste to år.

Disruption betyder en ”forstyrrelse”. Og den hastige udvikling bidrager netop til at forstyrre vores vante måde at tænke og gøre tingene på. Nye produkter, nye arbejdsformer og nye teknologier opstår og spreder sig lynhurtigt i disse år. I dag sker forandringer i et højt tempo, på en måde og i et omfang, som berører alle dele af vores samfund, alle brancher og mange job.

De forandringer skal vi forholde os til både som mennesker, virksomheder og samfund. Derfor inviterer regeringen til en bred samfundsdebat, hvor vi opfordrer alle – virksomheder, organisationer og borgere – til at engagere sig i debatten, bidrage med input og i det hele taget skubbe udviklingen i den rigtige retning.

Et godt udgangspunkt
Den hastige udvikling giver fantastisk mange muligheder for danske virksomheder og forbrugere. Vores udgangspunkt er godt. Vi har et stærkt erhvervsliv. Danskerne er højt uddannede. Danmark er det mest digitaliserede land i Europa. Og sidst – men ikke mindst – ser danskerne positivt på fremtiden, globalisering og teknologisk udvikling.

Der findes grundlæggende to måder at tilgå fremtiden på. Du kan forsøge at gribe den, eller du kan forsøge at dukke dig. Denne regering ønsker at gribe fremtiden. Og det skal Disruptionrådet hjælpe os med.

Regeringen har sat sig sammen med nogle af landets største og mest internationale virksomheder, med iværksættere, med arbejdsmarkedets parter og med eksperter for ved fælles kraft at udstikke pejlemærker for, hvordan vi bedst griber femtidens muligheder og håndterer de udfordringer, der også følger med.

Fire vigtige spørgsmål
Disruptionrådet skal mødes løbende i både 2017 og 2018 og drøfte i hvert fald fire spørgsmål:

Hvordan udnytter vi teknologiens muligheder? Ny teknologi giver virksomheder nye muligheder for vækst og øget produktivitet, og samtidig bringer nye digitale platforme og deleøkonomiske tjenester muligheder og forandringer med sig.

Hvordan sikrer vi virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, der hurtigt kan omstille sig til nye krav og behov? Unge skal uddannes til fremtidens job, og deres forældre skal gennem hele arbejdslivet lære nyt og kompetenceudvikles. Nogen siger halvt i spøg og halvt i alvor, at hvis man mener sig færdiguddannet, er man mere færdig, end man er uddannet.

Hvordan tiltrækker og fastholder danske virksomheder de dygtigste medarbejdere? Det handler både om at hente de dygtigste udenlandske talenter på et internationalt arbejdsmarked til Danmark. Men det handler lige så meget om, hvordan et højteknologisk og automatiseret arbejdsmarked kan bidrage til at fastholde arbejdspladser i Danmark.

Hvordan sikrer vi en konkurrencedygtig privat sektor? Danske virksomheder skal have gode rammer for vækst, iværksætteri og udvikling, der ikke begrænses af unødig offentlig regulering.

Vi skal tænke os godt om
Det er store og vigtige spørgsmål, som tilmed også er komplicerede og svære at få greb om. De gode svar kræver, at vi tænker os godt om, og drøfter dem indgående. Regeringen vil til brug for hvert møde forberede omfattende analyser, diskussionspapirer, virksomhedsbesøg, oplæg mv., der skal give medlemmerne et kvalificeret grundlag for deres drøftelser.

På det første møde i maj måned drøftede vi muligheder og udfordringer for fremtidens arbejdsmarked. På baggrund af bl.a. et oplæg fra koncernchef i Danfoss Niels B. Christiansen, der også er formand for Digitalt Vækstpanel, drøftede vi fx. de anbefalinger, som panelet netop er kommet med.