Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Publikation

Vækstplan for life science

Erhvervsministeriet

Med vækstplan for life science vil regeringen styrke vækst og udvikling i dansk life science og gøre Danmark til en førende life science nation i Europa. Vækstplanen skal understøtte en positiv udvikling i life science erhvervet med 36 konkrete initiativer målrettet barrierer og muligheder for dansk life science i hele erhvervets værdikæde – fra forskning til kommercialisering, godkendelse og afsætning på de internationale eksportmarkeder.

Danske life science virksomheder er blandt de førende på det globale marked for lægemidler og medicinsk udstyr, og life science er blevet en central dansk styrkeposition. Og Danmark har mulighed for at stå endnu stærkere på life science området i fremtiden. Det kræver et vedvarende fokus på at styrke innovation, forskning og produktudvikling. De seneste års udvikling peger på et stort vækstpotentiale, hvis vi fortsætter de gode takter inden for life science.

pdf (2,01 Mb)