Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Ny vækstplan skal bane vejen for dansk life science i verdensklasse

Vækstplanen skal understøtte en positiv udvikling i life science erhvervet med 36 konkrete initiativer.

Erhvervsministeriet

Med vækstplan for life science vil regeringen styrke vækst og udvikling i dansk life science og gøre Danmark til en førende life science nation i Europa. Vækstplanen skal understøtte en positiv udvikling i life science erhvervet med 36 konkrete initiativer målrettet barrierer og muligheder for dansk life science i hele erhvervets værdikæde – fra forskning til kommercialisering, godkendelse og afsætning på de internationale eksportmarkeder.

Danske life science virksomheder er blandt de førende på det globale marked for lægemidler og medicinsk udstyr, og life science er blevet en central dansk styrkeposition. Og Danmark har mulighed for at stå endnu stærkere på life science området i fremtiden. Det kræver et vedvarende fokus på at styrke innovation, forskning og produktudvikling. De seneste års udvikling peger på et stort vækstpotentiale, hvis vi fortsætter de gode takter inden for life science.

Følger anbefalinger fra vækstteam
Med vækstplanen følger regeringen bl.a. op på anbefalingerne fra vækstteam for life science og aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre af 12. november 2017.

"Det går godt for dansk life science, men den internationale konkurrence er benhård. Det bliver sværere for især nye life science virksomheder at komme ind på markedet. Med vækstplanen reducerer vi derfor nogle af de væsentlige barrierer for virksomhederne og styrker iværksætter- og aktiekulturen. Flere startups og digital omstilling skal styrke vækstlaget inden for life science, så Danmark og danske virksomheder også i fremtiden kan være digitale og teknologiske frontløbere", siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

"Der er i høj grad tale om sundhedspolitik, når vi styrker vilkårene for life science i Danmark. Danske patienter skal være blandt de første til at få gavn af nye livsforbedrende behandlingsformer. Det sikrer vi blandt andet ved at introducere risikodeling i tilskudssystemet, bygge videre på et stærkt samarbejde mellem det offentlige sundhedsvæsen og det private, gøre klinisk forskning mere attraktivt i Danmark, styrke indsatserne for medicinsk udstyr og fremme en stærk og europæisk orienteret Lægemiddelstyrelse”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Vækstmotor i dansk økonomi
Life science er blevet en vækstmotor i dansk økonomi. Gennem de seneste 20 år har life science etableret sig som et af vores største og mest konkurrencedygtige eksporterhverv.

"Fortsat vækst inden for dansk life science kræver, at vores virksomheder vinder markedsandele globalt.  Derfor er jeg glad for, at vi med vækstplanen styrker indsatsen for at sikre virksomhederne nem adgang til lokale myndigheder, især på de markeder med størst vækstpotentiale. Samtidig øger vi indsatsen for at tiltrække udenlandske life science investeringer. De udenlandske investeringer udgør et vigtigt bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark og tilfører os ny teknologi og viden", siger udenrigsminister Anders Samuelsen.

pdf (2,01 Mb)

Dansk life science leverer ikke alene flotte eksporttal. Når det kommer til antal af nye medarbejdere i branchen, ser vi en tilsvarende positiv udvikling. Fra 2001 til 2015 er fuldtidsbeskæftigelsen inden for life science steget med 45 pct.

"Danmark er en forskningsnation i den absolutte verdenselite. Det styrker vi ved at etablere et innovationscenter i Boston ved at gøre det lettere for danske virksomheder at få kontakt til de dygtigste forskere og nøglemedarbejdere fra udlandet. Samtidig skal vi se, om de penge, vi bruger på forskning inden for området bliver brugt bedst muligt, så vi kan skabe fundamentale og forandrende nybrud til gavn for menneskeheden", siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind

Det overordnede ansvar for opfølgningen på vækstplanen vil blive forankret i Erhvervsministeriets nye life science enhed, der står for den erhvervspolitiske indsats i forhold til life science industrien. Enheden etableres som opfølgning på aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer.

LÆS MERE OM VÆKSTPLANEN HOS ERHVERVSMINISTERIET