Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Publikation

Skatteudspil 2017: "Sådan forlænger vi opsvinget"

Regeringen
pdf (697 Kb)

Regeringen præsenterede 29. august 2017 udspillet til JobReformens fase II - skatteudspillet "Sådan forlænger vi opsvinget".

Med udspillet foreslår regeringen at lempe skatter på arbejde, biler og pension med samlet 23 mia. kr.

Sådan vil regeringen sænke skatten

·      Jobfradrag til de lavestlønnede. Der indføres et nyt jobfradrag, som giver en skattelempelse på op til 4.500 kr., og som er målrettet fuldtidsbeskæftigede med relativt lave arbejdsindkomster. Forslaget leverer et betydeligt bidrag til at øge gevinsten ved at arbejde.

·      Socialt frikort. Der afsættes en pulje til at indføre et socialt frikort i perioden 2018-2020, som hjælper socialt udsatte med at komme ind på arbejdsmarkedet.

·      Loftet over beskæftigelsesfradraget forhøjes og fjernes. Det reducerer skatten på den sidst tjente krone og øger tilskyndelsen til at gøre en ekstra indsats. Loftet over beskæftigelsesfradraget gælder for indkomster over 351.200 kr. (2018-niveau).

·      Hurtigere indfasning af den aftalte forhøjelse af topskattegrænsen fra 2022 til 2018. De allerede besluttede forhøjelser af topskattegrænsen fremrykkes til 2018. Det reducerer antallet af topskatteydere i de næste fire år.

·      Skatten af fri telefon fjernes. Ophævelse af reglerne vil medføre en skattelempelse til en bred gruppe af beskæftigede.

·      Skattefradrag ved indbetaling til fradragsberettigede pensionsordninger. Der indføres et nyt skattefradrag for pensionsindbetalinger. Lavere skat på pensionsindbetalinger vil gøre det mere attraktivt at spare op til sin egen pension. Det medfører samtidig en skattenedsættelse til personer, der indbetaler til pension.

·      Indbetaling til pension skal give ret til beskæftigelsesfradrag. Den nuværende forskelsbehandling,

hvor pensionsindbetalinger (i modsætning til udbetalt løn) ikke indgår i grundlaget for beskæftigelsesfradraget, afskaffes.

·      Udligningsskatten på indtægter fra pensionsopsparing fjernes. Udligningskatten, der som udgangspunkt betales af de samlede pensionsudbetalinger over et vist niveau, afskaffes fra 2018.

Registreringsafgiften nedsættes til 100 pct. Det giver en betydelig afgiftslempelse ved køb af bil.