Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Betænkning

Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie

Beskæftigelsesministeriet

Ferielovsudvalget har netop afsluttet arbejdet og afgivet en betænkning til regeringen, der beskriver en ny ferieordning, og hvordan den kan indføres i Danmark.

Udvalget anbefaler:

  • Fra september 2020 indføres såkaldt samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode.
  • Nye på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse i modsætning til i dag, hvor der kan gå op til 16 måneder, fra den enkelte optjener sin ferie, til den kan afholdes.
  • Alle lønmodtagere vil have ret til det samme antal feriedage, som de har i dag – men perioden, hvor ferien optjenes og afholdes, ændres.
  • Ferien optjenes fremover fra 1. september til den 31. august (12 måneder), og at den optjente ferie afholdes i perioden 1. september til 31. december (16 måneder). Dermed er afholdelsesperioden fire måneder længere end optjeningsperioden, hvilket giver øget fleksibilitet til at afholde ferien.
  • En overgangsordning, der skal sikre, at overgangen mellem den nuværende og nye ferieordning sker så smidigt som muligt.
pdf (4,89 Mb)