Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Ferielovsudvalgets anbefalinger til ny ferielov i Danmark

Læs det hele her

Beskæftigelsesministeriet

Se herover en film om forslaget til en ny ferielov

Ferielovsudvalget har netop afsluttet arbejdet og afgivet en betænkning til regeringen, der beskriver en ny ferieordning, og hvordan den kan indføres i Danmark.

Udvalget anbefaler:

  • Fra september 2020 indføres såkaldt samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode.
  • Nye på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse i modsætning til i dag, hvor der kan gå op til 16 måneder, fra den enkelte optjener sin ferie, til den kan afholdes.
  • Alle lønmodtagere vil have ret til det samme antal feriedage, som de har i dag – men perioden, hvor ferien optjenes og afholdes, ændres.
  • Ferien optjenes fremover fra 1. september til den 31. august (12 måneder), og at den optjente ferie afholdes i perioden 1. september til 31. december (16 måneder). Dermed er afholdelsesperioden fire måneder længere end optjeningsperioden, hvilket giver øget fleksibilitet til at afholde ferien.
  • En overgangsordning, der skal sikre, at overgangen mellem den nuværende og nye ferieordning sker så smidigt som muligt.

Se herunder et overblik

Herunder kan du læse og downloade hele Ferielovsudvalgets betænkning

pdf (4,89 Mb)

Formanden for Ferielovsudvalget, Børge Dahl, siger:

"Vi har her i landet haft forskudt ferie siden den første ferielov fra 1938. Forskudt ferie betyder, at vi ikke kan holde betalt ferie det første år på arbejdsmarkedet, og at vi, når vi går på pension, får udbetalt feriepenge for det sidste arbejdsår. Samtidighedsferie indebærer, at vi får ferie, når vi har brug for det, nemlig mens vi arbejder. Overgangen fra forskudt ferie til samtidighedsferie er søgt tilrettelagt, så alle kan holde ferie, helt som de plejer.

Overgangen koster, fordi feriebetalingen skal falde tidligere end hidtil. Det har været en stor udfordring at få regnestykket til at gå op og i enighed få lavet et forslag til en ny ferieordning i Danmark, der både tilgodeser de danske lønmodtagere og arbejdsgivere, og som samtidig lever op til vores internationale forpligtelser. At det er lykkedes, er udtryk for, at den danske model lever og har det godt og er i stand til at nå resultater, som kommer os alle til gode. Der er al mulig grund til at takke arbejdsmarkedets parter for deres store indsats og samarbejde for at nå i mål med opgaven."

Formand for LO, Lizette Risgaard, siger:

"Lønmodtagerne opnår med den nye ferielov nogle helt konkrete forbedringer. Helt grundlæggende vil nye på arbejdsmarkedet kunne holde betalt ferie langt hurtigere end i dag, hvor de risikerer at skulle vente op til 16 måneder. Det glæder mig, at parterne i fællesskab endnu en gang har fundet en god løsning. Samtidig vil jeg gerne takke Ferieudvalgets formand Børge Dahl for at have sikret, at både arbejdsgiveres, lønmodtageres og Danmarks interesser er forenet i en god balance i det forslag, der nu er enighed om."

Direktør for DA, Fini Beilin, siger:

"Vi er godt tilfredse med, at der nu er enighed om en ny ferielov, som viderefører grundprincipperne i den nuværende ferielov og som harmonerer med EU-lovgivningen. Samtidig letter den nye ferielov administrationen for overenskomstdækkede virksomheder på det private arbejdsmarked. Det er en ferielov, der er skabt i enighed mellem arbejdsmarkedets parter og med respekt for, at feriespørgsmål bliver forhandlet ved overenskomstforhandlingerne."

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har kvittererer for Ferielovsudvalgets betænkning:

”Den danske ferielov er næsten 80 år gammel, og reglerne er meget komplekse. Ferielovsudvalget har stået over for en meget vanskelig opgave, og jeg vil gerne takke udvalget for dets grundige arbejde.”

 ”Det er lykkedes arbejdsmarkedets parter at nå til enighed om en ny ferieordning, der både er til gavn for lønmodtagere og arbejdsgivere, og som samtidig lever op til Danmarks internationale forpligtelser i forhold til EU-retten. Det er et resultat, der fortjener stor anerkendelse og respekt. Den danske model har endnu engang bevist sit værd.”

”Jeg vil derfor nu indkalde Folketinget til forhandlinger om en ny ferielov i Danmark. Da det er arbejdsmarkedets parter, der samlet står bag forslaget, både håber og forventer jeg, at der vil være politisk opbakning,” siger Troels Lund Poulsen.

Herunder kan du se eksempler fra forslaget til en ny ferielov