Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Publikation

Kulturministeriets talentindsats for kunstarterne

Kulturministeriet

Der afsættes i alt 8,5 mio. kr. i 2018 til en styrkelse af de lokale talentmiljøer, og 4,0 mio. kr. årligt til et karriereprogram som en permanent ordning.

Kulturministerens talentindsats fokuserer på det lokale talentmiljø ude i landet og på at støtte de unge talenters begyndende karrierer – altså der hvor talenterne fødes.

Med indsatsen introduceres en ny talentkommuneordning, som kommunerne kan søge om at blive en del af. Ordningen er blandt andet inspireret af Team Danmarks eliteidrætskommuner, der har til formål at støtte unge idrætsudøvere. For at få status som talentkommune skal kommunerne have formuleret en strategi for talentudvikling indenfor flere kunstområder. Kommunerne kan søge penge fra en pulje til at forstærke eksisterende talentmiljøer eller til oprettelse af nye. 

Der oprettes samtidig et karriereprogram til de allerbedste talenter, som har internationalt potentiale til at blive en del af eliten indenfor deres fag. Programmet indebærer individuelle karriereplaner, støtte fra professionelle mentorer og økonomisk støtte til aktiviteter.

pdf (465 Kb)