Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Talenter skal dyrkes og plejes

Vi skal være langt bedre til at opdage og støtte vores unge kunstnere, så de får mulighed for at udvikle deres talenter, siger kulturministeren

Kulturministeriet
Randers EgnsTeaters Talentskole. Foto: Søren Pagter

Vi skal være langt bedre til at opdage og støtte vores unge kunstnere, så de får mulighed for at udvikle deres talenter, mener Kulturministeren.

Derfor afsættes 12,5 mio. kr. til indsatsen, som ministeren lancerer på Esbjerg Kulturskole.

”Vi hylder vores talenter, og vi glædes, når talent lykkes - både på den enkeltes, men også alle danskeres vegne. Danmark har masser af unge talenter, men for at talentet også skal udfolde sig, skal det dyrkes og plejes. Vi skal blive meget bedre til at hjælpe vores unge kunstnere på vej, hvis de skal kunne klare sig i en global konkurrence de kommende år.

Med talentindsatsen sætter vi ind på nogle helt konkrete områder, hvor vi vurderer, at vi kan gøre størst forskel. I den unge kunstners begyndende karriere og ude i de lokale talentmiljøer i hele landet. Vi etablerer både et karriereprogram, hvor den enkelte unge kunstner kan få et rygstød og en ny ordning, hvor kommuner, der gør en særlig indsats for talenterne, kan få status som talentkommune samt støtte til at udvikle deres indsats på området. Vi skal gøre alt, vi kan, for at understøtte vores unge kunstudøvere, så de kan omsætte deres talent til en levevej", siger kulturminister Mette Bock.

Fokus på det lokale talentmiljø

Der afsættes i alt 8,5 mio. kr. i 2018 til en styrkelse af de lokale talentmiljøer, og 4,0 mio. kr. årligt til et karriereprogram som en permanent ordning.

Kulturministerens talentindsats fokuserer på det lokale talentmiljø ude i landet og på at støtte de unge talenters begyndende karrierer – altså der hvor talenterne fødes.

Med indsatsen introduceres en ny talentkommuneordning, som kommunerne kan søge om at blive en del af. Ordningen er blandt andet inspireret af Team Danmarks eliteidrætskommuner, der har til formål at støtte unge idrætsudøvere. For at få status som talentkommune skal kommunerne have formuleret en strategi for talentudvikling indenfor flere kunstområder. Kommunerne kan søge penge fra en pulje til at forstærke eksisterende talentmiljøer eller til oprettelse af nye. 

Der oprettes samtidig et karriereprogram til de allerbedste talenter, som har internationalt potentiale til at blive en del af eliten indenfor deres fag. Programmet indebærer individuelle karriereplaner, støtte fra professionelle mentorer og økonomisk støtte til aktiviteter.

pdf (465 Kb)