Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Kommissorium

Kommissorium for udspil om Hovedstaden 2030

Erhvervsministeriet

Regeringen har iværksat flere initiativer for at skabe et Danmark i bedre balance bl.a.: modernisering af planloven, nedsættelse af takster på færgebilletter og trafik over Storebæltsbroen, anbefalinger fra Udvalget for levedygtige landsbyer, udflyt-ning af statslige arbejdspladser og uddannelser mv. Det er imidlertid vigtigt også at have fokus på hovedstadsområdet, som fungerer som en vigtig vækstmotor i Danmark, og som er i konkurrence med andre nordeuropæiske storbyer.


Hovedstadsområdet vokser. Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsprognose for-ventes befolkningen i hovedstadsområdet at stige med 200.000 frem mod 2030. Det skaber en række udfordringer i forhold til at imødekomme behovet for nye boliger, trafikbelastning af infrastrukturen og bevare hovedstadsområdet som at-traktivt og grønt. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har fået udarbejdet en analyse, som viser, at der er potentiale for at øge boligudbuddet i hovedstadsom-rådet, men at disse imidlertid begrænses af fx reglerne om byudvikling og adgang til infrastruktur.

pdf (143 Kb)