Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Regeringen styrker udviklingen af hovedstadsområdet

Befolkningen i hovedstadsområdet stiger med 200.000 frem mod 2030. Det skaber udfordringer - flere boliger, trafikbelastning af infrastrukturen og bevarelse af hovedstadsområdet som attraktivt og grønt.

Erhvervsministeriet
Foto: Colourbox

Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsprognose forventes befolknin-gen i hovedstadsområdet at stige med 200.000 frem mod 2030. Det skaber en række udfordringer i forhold til at imødekomme behovet for nye boliger, trafikbelastning af infrastrukturen og bevare hoved-stadsområdet som attraktivt og grønt.

Derfor nedsætter regeringen nu et ministerudvalg med seks ministre, der skal udarbejde et udspil, der skal styrke udviklingen af hovedstadsområdet frem mod 2030.

”København og resten af hovedstadsområdet er noget, vi kan være stolte af. Her har vi både kloge hoveder, driftige virksomheder og grønne omgivelser. Men det er ikke kommet af sig selv, og vi skal følge med udviklingen, så hovedstaden også i fremtiden er attraktiv Derfor glæder jeg mig rigtig meget til at samarbejde med mine ministerkollegaer om arbejdet med Hovedstaden 2030", siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Revision af Fingerplanen 

Det færdige udspil forventes at kunne blive præsenteret senest primo 2019 og koncentrerer sig om fire fokusområder:

1) Vækst og viden i hovedstadsområdet.

2) Plads til flere borgere.

3) Effektiv og smart mobilitet

4) Et aktivt, atttraktivt og grønt hovedstadsområde.

Et centralt element i arbejdet vil derfor være revisionen af Fingerplanen, hvor der er kommet op mod 150 konkrete ændringsforslag fra de 34 hovedstadskommuner, som bliver inddraget i arbejdet.

”Det er vigtigt for dansk økonomi, at vi har et stærkt hovedstadsområde, der kan klare sig i konkurrencen med andre nordeuropæiske storbyer og har plads til udvikling af nye områder til bolig, erhverv og vores grønne åndehuller", siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Arbejdet med udviklingen af hovedstadsområdet 2030 ligger i forlængelse af regeringens øvrige arbejde med at skabe Vækst og udvikling i hele Danmark.

pdf (143 Kb)