Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Forsvarsforlig 2018-2023

Forsvarsministeriet

Det nye forsvarsforlig 2018-2023 er en substantiel investering i Forsvaret som et stærkt værn om Danmark. Partierne er enige om at løfte bevillingen med 800 mio. kr. i 2018 stigende til 4,8 mia. kr. i 2023, hvilket svarer til en forøgelse af Forsvarets årlige bevilling med mere end 20 %, ligesom materielinvesteringerne øges betydeligt.

Med aftalen styrkes Forsvarets bidrag til NATO’s kollektive afskrækkelse, evnen til at bidrage til internationale operationer, evnen til at varetage Danmarks nationale sikkerhed, indsatsen på cyberområdet samt det statslige redningsberedskab.

Partierne er enige om et seksårigt rammeforlig, som udstikker den overordnede retning for Forsvarets og Redningsberedskabets udvikling.

 

Aftaletekst:

pdf (1,24 Mb)

Resume af aftale:

pdf (16 Kb)