Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Udspil

Forsvarsforlig 2018-2023: Et stærkt værn om Danmark

Forsvarsministeriet

Danmark står over for en mere alvorlig sikkerhedssituation end på noget tidspunkt siden Murens fald. Regeringen tager situationen alvorligt og vil derfor styrke forsvaret, så det bliver et endnu stærkere værn mod de trusler, Danmark står overfor.

Derfor skal Forsvaret styrkes substantielt med 4,8 mia. kroner i 2023 for at forstærke værnet om danskernes sikkerhed, tryghed og frihed.

Regeringens udspil til et nyt forsvarsforlig fokuserer især på evnen til at modstå militære trusler sammen med NATO, men også på evnen til at kunne beskytte danskerne herhjemme samt tage effektivt hånd om en voksende cybertrussel.

Samtidig skal Forsvaret styrke sin evne til aktivt at deltage i internationale militære operationer som led i terrorbekæmpelse, kapacitetsopbygning og håndtering af irregulære migrationsstrømme.

Forsvarsudspil forside
pdf (726 Kb)