Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Lovforslag

Forslag til finanslov 2018 - Tekst og anmærkninger

Finansministeriet
pdf (7,00 Mb)

Regeringen skal i henhold til grundlovens § 45, stk. 1, fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår senest fire måneder før finansårets begyndelse. Da finansåret følger kalenderåret, skal forslaget fremsættes inden udgangen af august. Regeringen fremsætter således forslag til finanslov for 2017 torsdag d. 31. august 2017 kl. 10.