Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Publikation

Forslag til finanslov for 2018

Finansministeriet
pdf (1010 Kb)

Hovedelementerne på finanslovforslaget for 2018: Et trygt og sammenhængende Danmark

 Styrket velfærd – regeringen vil afsætte 0,5 mia. kr. årligt, der skal forbedre kernevelfærden på b.la. sundheds- og ældreområdet. Dette løft ligger udover de ekstra midler til velfærd i 2018, der allerede er afsat i økonomiaftalerne for kommunerne og regionerne samt midler målrettet socialt udsatte grupper (satspuljen).

Et trygt og sikkert Danmark – regeringen vil prioritere midler til at sikre tryghed og sikkerhed ved bl.a. en styrkelse af politiet og en ny aftale om kriminalforsorgen. Herudover vil regeringen prioritere 260 mio. kr. i perioden 2018-2021 til at skærpe straffen for grov vold, indbrud mv. og yderligere 60 mio. kr. årligt til at styrke indsatsen mod bander.

Bedre infrastruktur – regeringen vil prioritere ca. 410 mio. kr. i perioden 2018-2021 til en række vej­projekter mv., der skal forbedre vilkårene for bilisterne i hele Danmark.

Uddannelse og forskning – regeringen vil prioritere 70 mio. kr. årligt til at styrke vilkårene for friskoler og private skoler. Samtidig løftes bevillingen til offentlig finansieret forskning med 0,4 mia. kr. fra 2017 til 2018. Dermed udgør de offentlige forskningsudgifter 22 mia. kr. i 2018 svarende til 1,00 pct. af BNP.

Markant styrkelse af skattevæsenet – regeringen vil afsætte 0,5 mia. kr. i 2018 og i alt 5,5 mia. kr. i perioden 2018-2021 til arbejdet med at genopbygge og styrke skattevæsenet, herunder en styrkelse af kontrol- og vejledningsindsatsen.

Videreførelse og målretning af BoligJobordningen – regeringen vil forlænge og målrette Bolig-Jobordningen, så den gøres permanent og fokuserer på serviceydelser. Der prioriteres 180 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

Et Danmark i bedre balance – regeringen vil afsætte 150 mio. kr. i 2018 til flytning af statslige arbejdspladser.