Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Publikation

Demenshandlingsplan

Sundheds- og Ældreministeriet
pdf (8,72 Mb)

Demens er en sygdom, der ikke kun rammer den enkelte men hele familien. Det er en sygdom, der vender op og ned på det liv, man kender, og det er en sygdom, som vi desværre ikke har en kur for. At få en demensdiagnose betyder ikke, at der ikke er hjælp at hente. Mange mennesker lever et langt og godt liv på trods af demens.

Værdigrundlag for den nationale demenshandlingsplan

I alle dele af landet skal mennesker med demens og deres pårørende mødes med en indsats af høj faglig kvalitet, som bygger på værdighed, medmenneskelighed og respekt for det enkelte menneskes ønsker, behov og ressourcer og for mennesket bag sygdommen og det levede liv. 

Mennesker med demens skal kunne leve et trygt og værdigt liv – uanset hvor de er i sygdomsforløbet og uanset, om de er i eget hjem eller på plejecenter. Tilsvarende gælder, når mennesker med demens og deres pårørende er i kontakt med sundhedsvæsnet. 

Mennesker med demens skal mødes med en individuel og helhedsorienteret tilgang i behandling, pleje og omsorg. Livet skal stadig nydes, og derfor skal indsatserne på tværs af sundheds- og ældreområdet bidrage til at trygt og godt hverdagsliv med mulighed for meningsfulde aktiviteter og gode oplevelser. 

Det er vigtigt, at indsatserne tilpasses de forskellige behov, der kan være, alt afhængig af, om man rammes af sygdommen midt i livet eller i de senere år af livet. 

Disse værdier er grundlæggende værdier i den nationale demenshandlingsplan 2025. Værdierne skal udgøre rammen for initiativerne i handlingsplanen og for indsatsen generelt over for mennesker med demens og deres pårørende. Regeringen og satspuljepartierne lægger vægt på, at værdierne er pejlemærker for den konkrete implementering af handlingsplanen.

Værdier i den nationale demenshandlingsplan 2025 

Indsatserne overfor mennesker med demens og deres pårørende bør bygge 
på følgende værdier: 

  • Værdighed
  • Tryghed
  • Indflydelse på eget liv
  • Respekt for forskellighed og det levede liv
  • En individuel, helhedsorienteret tilgang i behandling, pleje og omsorg 
   med udgangspunkt i mennesket bag sygdommen
  • Meningsfulde aktiviteter og gode oplevelser i hverdagen.