Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 på integrationsområdet

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Flere udlændinge skal integreres gennem både beskæftigelse og det enestående foreningsliv, vi har i Danmark. Samtidig skal der sættes en stopklods for rekrutteringen til bandekriminaliteten. Det er regeringen og forligskredsen for satspuljemidlerne netop blevet enige om.

pdf (434 Kb)