Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om statslig udleje/auktion af fiskerirettigheder

Udenrigsministeriet

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre.

Jævnfør den politiske aftale af 16. november 2017 om tiltag mod kvotekoncentration og den politiske aftale af 19. juni 2018 om udmøntning af aftalen om indsats mod kvotekoncentration i dansk fiskeri er aftaleparterne enige om at skabe mulighed for, at staten kan bortauktionere eller udleje fisk og skaldyr, hvor provenuet anvendes til initiativer til udvikling af dansk fiskeri.

Aftaleparterne er enige om, at modellen skal indeholde tre auktioner vedr. kystfiskerordningen, nye fiskerier samt Fiskefonden. Alle statslige auktioner gælder i udgangspunktet for et år ad gangen.

1) Auktion af ikke-forbrugte mængder i kystfiskerordningen.

2) Auktion af fiskerilicenser/-rettigheder i nye fiskerier

3) Auktion af fisk fra Fiskefonden (FKA/IOK).

pdf (124 Kb)