Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om satspulje 2018

Finansministeriet

Der er den 20. november 2017 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2018.

Aftalen indebærer, at der i perioden 2018-2021 udmøntes i alt ca. 3,2 mia. kr. til at forbedre vilkårene for udsatte grupper mv.

I bilag 1-5 i dokumentet ses aftaleteksterne fra de decentrale satspuljeforhandlinger i henholdsvis Børne- og Socialministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Parterne bag forhandlingsresultatet er regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

pdf (549 Kb)