Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.

Sundheds- og Ældreministeriet

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er enige om vigtigheden af at oprette et Nationalt Genom Center for at sikre et bedre dansk sundhedsvæsen til gavn for patienterne.

Det forventes, at sundhedsvæsenet i stigende grad vil få brug for at kunne anvende omfattende informationer fx genetiske oplysninger om den enkelte patient for at kunne give patienten en mere præcis behandling med færre unødige bivirkninger (Personlig Medicin). Allerede i dag anslås det, at der gennemføres mere end 20.000 forskellige typer af genetiske test og undersøgelser om året i sundhedsvæsenet.

pdf (550 Kb)