Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Personlig medicin: Bedre behandling, færre bivirkninger

Regeringen etablerer Nationalt Genom Center for at gøre os klogere på hvordan vi kan bruge viden om gener til at målrette medicin til den enkeltes behov

Sundheds- og Ældreministeriet
Foto: Colourbox

For en række patienter, f.eks. visse kræftpatienter, er det muligt at diagnosticere og behandle mere præcist, når man kender og bruger patientens gener og arvemasse. Det er den behandling, der i lægefaglige kredse kaldes Personlig Medicin.

Sundheds- og Ældreministeriet etablerer nu Nationalt Genom Center, der er et led i regeringens og Danske Regioners strategi for Personlig Medicin og skal give patienter mere effektiv behandling med færre bivirkninger.

”Personlig Medicin har et kæmpe potentiale og er i en rivende udvikling i flere lande. Hvis vi skal kunne matche de andre lande og tilbyde danske patienter en effektiv behandling, der er målrettet den enkelte, skal vi i gang nu med at realisere vores strategi. Derfor er det vigtigt, at vi får etableret et nationalt genomcenter, der med afsæt i et tæt samarbejde på tværs af de stærke faglige miljøer, vi har i Øst- og Vestdanmark, kan sikre fremdrift i arbejdet og forankre indsatserne i hele landet”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Mere om Nationalt Genom Center
Nationalt Genom Center får base i hovedstadsområdet, men vil også have en forankring i Aarhus-området.

Det nye selvstændige center under Sundheds- og Ældreministeriet skal i tæt samarbejde med fonde, de sundhedsfaglige miljøer og forskningsverdenen på tværs af landet, være med til at virkeliggøre regeringens og Danske Regioners strategi for Personlig Medicin, der blev præsenteret før jul.

Centret skal bl.a. opbygge en fælles informationsinfrastruktur – dvs. sikre hele set-up’et så indsamlede prøver fra patienter kan genomsekventeres, dvs kortlægge arvemassen, og data kan analyseres, når det er brug for det til forskning eller behandling.

De indsamlede data skal bl.a. bruges til at undersøge, hvilke typer medicin, der virker mest effektivt på forskellige varianter af sygdomme og forskellige patientgrupper. Sammen med oplysninger fra eksisterende registre, databaser og informationskilder kan databasens oplysninger udfolde potentialet for Personlig Medicin i Danmark.