Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om tryghed om boligbeskatningen

Finansministeriet
Skatteministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
pdf (168 Kb)

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre har indgået forlig om en ny model for boligbeskatning.

Forliget sikrer, at ingen boligejere skal betale mere i årlig boligskat, end de gør i dag, så længe de bliver boende i deres nuværende bolig.

Forliget er således en forlængelse af det forlig om ejendomsvurderinger, som blev indgået i efteråret 2016.

  • Konkret betyder forliget om boligskatten, at alle stigninger i boligskatten efter 2017 kan indefryses.
  • Der indføres en midlertidig indefrysningsordning for ejerboligers grundskyld i årene 2018-2020. Herefter afløses ordningen af en permanent indefrysningsordning, der omfatter samtlige nominelle stigninger i de samlede boligskatter for boligejere.
  • Det vil sige, at selv om ejendomsvurderingen og grundskylden stiger, efterhånden som boligpriserne stiger, og huset eller lejligheden bliver mere værd, så vil den årlige regning i kroner og øre ikke vokse. Til gengæld skal man betale den del af regningen, der er indefrosset, når boligen sælges.
  • Forliget indebærer også, at den almindelige sats for ejendomsværdiskat sænkes til 0,55 pct.
  • Derudover hæves grænsen for den progressive ejendomsværdiskattesats, så ejendomme vurderet til 7,5 mio. kr. eller derover beskattes med 1,4 pct. på den del, der overstiger grænsen. 
  • De nye skattesatser træder i kraft i 2021.
  • I forbindelse med overgangen indføres en skatterabat, som betyder, at ingen boligejere skal betale mere i boligskat i 2021, end de skulle have betalt med de nuværende regler.