Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om indførelse af adgang til bindende kommunale folkeafstemninger

Økonomi- og Indenrigsministeriet

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har dags dato indgået en aftale om indførelse af adgang til, at et flertal i en kommunalbestyrelse kan udskrive en bindende folkeafstemning om et kommunalt anliggende.

Efter de gældende regler kan en kommunalbestyrelse i dag alene udskrive en vejledende folkeafstemning.

Det er partiernes opfattelse, at muligheden for at udskrive bindende kommunale folkeafstemninger er et godt supplement til de eksisterende værktøjer, som kommunerne råder over i forhold til borger- og brugerinddragelse, bl.a. brugerundersøgelser, fokusgrupper, høringer m.v.

pdf (200 Kb)