Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Byråd skal kunne give borgerne det sidste ord

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har i dag indgået en aftale om, at et flertal i et byråd skal kunne udskrive bindende kommunale folkeafstemninger. Partierne håber, at det vil gøre borgerne mere engagerede i lokalpolitik.

Økonomi- og Indenrigsministeriet
Foto: Colourbox

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har i dag indgået en aftale om, at et flertal i et byråd skal kunne udskrive bindende kommunale folkeafstemninger. Partierne håber, at det vil gøre borgerne mere engagerede i lokalpolitik.

Borgerne skal som noget nyt kunne få det sidste ord i nogle af de sager, landets byråd har. Det skal nemlig være muligt at udskrive en bindende kommunal folkeafstemning. Det er konsekvensen af en aftale, som regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har indgået. Indtil nu har det kun været muligt for landets byråd at udskrive en vejledende folkeafstemning.

De bindende folkeafstemninger skal supplere de værktøjer, som kommunerne allerede i dag råder over med hensyn til borgerinddragelse. Det gælder blandt andet fokusgrupper og høringer.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

”Med dagens aftale styrker og udvider vi vores demokrati. Jeg håber, at vi vil se et større engagement blandt borgerne, når landets byråd får dette nye demokratiske redskab i værktøjskassen. Jeg håber også, at vi vil se lidt flere lokale folkeafstemninger end hidtil. Her tænker vi demokrati på en ny måde, så folk kan mærke, at deres stemme gør en forskel, også mellem de kommunalvalg, vi har hvert fjerde år.”           

En række betingelser skal være på plads, for at det er muligt at afholde en bindende folkeafstemning:

Et flertal i byrådet skal stå bag ønsket om at spørge borgerne. Byrådet skal i forvejen lovligt have truffet en beslutning i sagen. Man vil ikke kunne udskrive en bindende folkeafstemning om for eksempel sager om enkeltpersoner, skat eller kommunens budget eller regnskab. En folkeafstemning må heller ikke føre til, at kommunen bryder loven, eller at statslige eller regionale opgaver bliver påvirket.

Folkeafstemningen skal afholdes i byrådets valgperiode. Og resultatet vil være bindende for resten af valgperioden. Hvis resultatet skal ændres i valgperioden, skal der afholdes en ny folkeafstemning.

Loven skal træde i kraft den 1. juli 2018.

pdf (200 Kb)