Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om igangsættelse af udbudsproces for indkøb af togvogn mv.

Transport- og Bygningsministeriet

Parterne er enige om, at der er behov for at øge robustheden i DSB’s materielflåde, og at DSB skal udnytte optionen i kontrakten om el-lokomotiver og igangsætte udbud for indkøb af supplerende vogne.

Parterne har i den forbindelse lagt vægt på, at DSB’s nuværende materielsituation tilsiger, at der hurtigst muligt anskaffes supplerende materiel. Senest har passagererne i den sjællandske regionaltrafik oplevet de negative konsekvenser, som er forbundet med DSB’s aldrende og driftsmæssigt ustabile flåde, idet ME-lokomotiverne har været taget ud af drift i en længere periode som følge af begyndende revnedannelser på lokomotivernes hjulaksler.

pdf (68 Kb)