Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen

Kulturministeriet
Finansministeriet

Mediebilledet undergår i disse år en hastig forandring, og nye aktører dukker op på digitale platforme, der medfører ændringer i borgernes medieforbrug. Vi abonnerer på filmtjenester, sportskanaler mv. som aldrig før, da medieudbuddet er blevet større og mere varieret. Det åbner dørene for nye muligheder, men stiller samtidig store krav til produktion og distribution af dansk medieindhold og medieproducenter, der skal finde en rolle i et bredere og konkurrencepræget marked.

Danmark har brug for moderne, varierede og stærke public service-tilbud, der leverer dansksprogede nyheder, historieformidling og kultur på de platforme, som danskerne bruger. Regeringen vil snarest fremlægge sit udspil til forhandlinger om en ny mediepolitisk aftale fra 2019 og frem. Men allerede nu er der nogle forhold, som regeringen og Dansk Folkeparti er enige om som forudsætninger for det kommende medieforlig. En socialt balanceret finansiering

pdf (57 Kb)