Nyhed

Ny strategi for mere energi fra solceller

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

I en ny solcellestrategi vil regeringen fortsætte med den markedsdrevne udbygning i stor skala, som de sidste tre år har tredoblet energi fra sol i Danmark. Det skal også være nemmere at sætte solceller på erhvervsejendomme og finde bedre løsninger på solcelle på tage i byområder.

Danmark har brug for over dobbelt så meget strøm i de kommende år, og solceller er et voksende bidrag til den grønne energiforsyning. Antallet af mindre taganlæg stiger støt, men udviklingen drives særligt af store produktionsanlæg i det åbne land, som leverer til det kollektive elnet. Opsætning af solceller er blevet en god forretning, og udbygningen er markedsdrevet. Siden 2020 og til og med 2023 er kapaciteten af energi fra sol tredoblet fra ca. 1,1 GW til ca. 3,5 GW.

Læs Solcellestrategi for en styrket udbygning med solceller i Danmark, her.

Men selvom der er fart på opsætningen af solceller, så vil regeringens solcellestrategi tydeliggøre, hvordan der fremover kan sættes endnu flere solceller op samt bane vejen for at fjerne barrierer, der kan smidiggøre opsætningen af solceller.  Dertil er fokus for strategien at uddybe regler og henvise til relevant vejledning for opsætning af solceller.   

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard siger:
Grøn energi fra sol er en af de hurtigste og billigste veje til grøn omstilling, elektrificering af samfundet og uafhængighed af fossil gas. Der er god energi i opsætningen af solceller og den udvikling skal fortsætte. Vi har nemlig brug for meget mere strøm til blandt andet elbiler, varmepumper og i erhvervslivet. Derfor vil vi nu sætte mere skub i nye muligheder for mere sol på tage i byområder og på erhvervsejendomme. Hvis eksempelvis en leasing-ordning er vejen igennem en barriere for mere solenergi fra virksomhedstage, så er det oplagt at tage fat i.

Hver watt tæller

Regeringen sætter i solcellestrategien fokus på i alt fem områder for solcelleudbygning i Danmark. For hvert watt tæller med i regeringens ambition om at sikre rammevilkår for en firedobling af VE på land inden 2030.Solcellestrategien lægger bl.a. op til, at det i fremtiden skal være nemmere at sætte solceller på tagene af erhvervsejendomme via finansieringsformer som leasing. Dette har været efterspurgt af især solcelle- og leasingbranchen.

Regeringen vil også udarbejde et forslag til udmøntning af en pulje på ca. 178 mio. kr. til vedvarende energi på mindre tilgængelige arealer – det vil fx sige større tagarealer i bymæssig bebyggelse, bebyggelse så som boligforeninger, arealer langs bynære motorveje eller jernbaner, overdækkede parkeringsarealer mv.  

Udover mere tempo og bedre rammevilkår for energiparker og solceller i det åbne land samt solceller på tage, er der også fokus på at skabe transparens om gældende regler og muligheder for solceller på offentlige tage og for lokale energifællesskaber. Det gælder også de nye muligheder for at lave lokale kollektive tariffer. Dét skal sammen med den eksisterende pulje til lokale energifællesskaber sikre at lokale energifællesskaber kan udbredes og bidrage til den grønne omstilling. Derudover vil Social- Bolig- og Ældreministeriet undersøge mulighederne for at almene boligorganisationer kan udleje tagarealer til opstilling af solceller.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard siger:
Vi er i fuld gang med at lægge sporene mod en firedobling af vedvarende energi på land, ikke mindst med meget mere solenergi. Sammen med kommunerne er regeringen ved at finde de bedste steder til energiparker, som både kan være sol og vind. Vi vil forenkle skrivebordsarbejdet og vi vil styrke de lokale processer med naboer og hensynet til naturen. På den måde skulle der rigtig gerne komme endnu mere fut under udbygningen af vindenergi og at fange solens stråler til grøn energi.

Læs nyheden på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside