Nyhed

Kosovos parlament godkender traktat om leje af fængselspladser

Justitsministeriet

Kosovos parlament har i dag godkendt traktaten om Danmarks leje af 300 fængselspladser i Kosovo til brug for udvisningsdømte kriminelle. Dermed kan traktaten nu sættes i kraft og ombygningen af fængslet gå i gang.

Som en del af en flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi blev det besluttet, at Danmark skulle arbejde for at leje 300 fængselspladser i Kosovo til udvisningsdømte kriminelle udlændinge fra tredjelande. Det skal frigøre pladser i et overbebyrdet dansk fængselsvæsen, hvor der både er mangel på fængselspladser og fængselsbetjente.

Siden har Danmark og Kosovo blandt andet indgået en traktat, der formaliserer aftalen om, at Danmark kan leje fængselspladser i Gjilan-fængslet i det sydøstlige Kosovo, hvor op til 300 udvisningsdømte udlændinge kan afsone deres danske fængselsstraf under forhold, der grundlæggende svarer til forholdene i fængsler i Danmark.

I dag har det kosovariske parlament godkendt traktaten, som nu kan sættes i kraft. Dermed kan ombygningen af fængslet, så det lever op til danske standarder, gå i gang.

Det glæder justitsminister Peter Hummelgaard (S):

– Det her er en rigtig god nyhed. Med godkendelsen fra Kosovos parlament på plads kan ombygningen af fængslet i Kosovo gå i gang, så det kan blive klar til at tage imod udvisningsdømte kriminelle fra Danmark. Det er afgørende for, at vi kan sikre flere danske fængselspladser, og vil bidrage til at få vores hårdt pressede fængselsvæsen tilbage i balance. Samtidig sender det et klart signal til kriminelle udlændinge om, at deres fremtid ikke er i Danmark, og derfor skal de heller ikke afsone her.

Det er Kosovos kriminalforsorg, der vil være ansvarlig for ombygningen af fængslet i løbende dialog med de danske myndigheder. Som justitsministeren tidligere har oplyst ventes fængslet at stå klar til at tage imod de første udvisningsdømte kriminelle 21-26 måneder efter, at traktaten er trådt i kraft.

Baggrund

Traktaten, der nu er godkendt politisk i både Danmark og Kosovo, indebærer blandt andet følgende:

  • De udvisningsdømte udlændinge skal afsone i Kosovo under grundlæggende de samme forhold som i et fængsel i Danmark.
  • Fuldbyrdelsen af straffe i fængslet i Kosovo skal være i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser.
  • Traktaten giver mulighed for at udsende udvisningsdømte udlændinge efter endt afsoning i Kosovo direkte til deres hjemland.
  • Folketingets Ombudsmand, relevante tilsynsmyndigheder og internationale organisationer får adgang til at føre tilsyn i og/eller inspicere fængslet.
  • Hvis den indsatte begår kriminalitet i fængslet i Kosovo, vil vedkommende blive strafforfulgt i Kosovo og vil – ved en fældende kosovarisk dom – herefter skulle afsone dommen i et kosovarisk fængsel, idet den danske afsoning sættes ”på pause”.
  • De kosovariske myndigheder er forpligtet til at overholde Danmarks internationale forpligtelser i de situationer, hvor de indsatte er i deres varetægt.
  • Danmark bevarer ansvaret for at sikre, at de indsatte efter endt afsoning udsendes til deres hjemlande.

Læs traktaten her

Læs nyheden på Justitsministeriets hjemmeside