Nyhed

Danmarkshistoriens største havvindsudbud skudt i gang

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

I alt udbydes der nu 6 GW havvind fordelt på 6 parker, når Danmarkshistoriens største havvindsudbud i dag sættes i gang. For hver gigawatt, der etableres, vil der blive produceret strøm svarende til 1 millioner danske eller europæiske husstandes elforbrug.

Det er 33 år siden Danmark opførte verdens første havvindmøllepark. Nu tager vi et stort nyt skridt som vindnation. I dag går startskuddet til, at Danmark kan få 6 nye havvindmølleparker, når udbuddene i både Nordsøen, Østersøen og Kattegat sættes i gang.

Med udbud i den her størrelse åbner Danmark et helt nyt kapitel, hvor der ikke kun produceres strøm til danskernes elforbrug, men der også vil være strøm nok til at sende til vores nabolande og til at producere grøn brint. Parkerne kan levere store mængder grøn energi og tusindvis af arbejdspladser. Det er et vigtigt skridt på vejen mod, at Danmark bliver Europas grønne kraftcenter, der bidrager til den grønne omstilling, vores sikkerhed og uafhængighed af russisk gas.

Konkret har Energistyrelsen i dag åbnet udbuddet af 6 havvindmølleparker. Udbuddene er i områderne Nordsøen I, Kattegat, Kriegers Flak II og Hesselø. Det sker som opfølgning på den politiske aftale om udbudsrammer fra foråret 2023.

Parkerne skal levere mindst 6 GW, og der er som noget nyt frihed til at opstille så meget havvind på de udbudte arealer som muligt. Udnytter markedet friheden til at optimere arealanvendelsen, kan det resultere i etableringen af 10 GW havvind eller mere. Mens noget af energien kan bruges i danske og europæiske stikkontakter kan andet understøtte det potentiale, Danmark har for at eksportere grøn brint til at omstille fx transporten og industrien. Det spiller sammen med den aftale, der i begyndelsen af april blev indgået om økonomiske rammevilkår for brintinfrastruktur.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard siger:
Endelig kan vi trykke på knappen og åbne for Danmarkshistoriens største havvindsudbud. Med møller i hundredvis ruster vi os mod Putins sorte gas, og Danmark er i dag kommet tættere på at blive Europas grønne kraftcenter. Når møllerne snurrer, kan vi dække hele Danmarks strømforbrug med grøn strøm – og vi kan producere brint og grønne brændstoffer til skibe og fly. Det er projekter i den her skala, der kan gøre en stor grøn forskel, for klimaet og for vores sikkerhed. Ikke bare for Danmark, men for hele Europa.

Nu er det markedets tur

Der er blevet lyttet grundigt til markedet forud for udbuddet. Nu er det op til markedet at byde ind og realisere projekterne. Virksomhederne skal nu byde på parkerne med en pris på, hvad de vil betale over 30 år til staten om året. Vinderen vinder retten til at etablere havvind på arealet. Derudover kommer staten til at have et medejerskab på 20 procent af de 6 kommende havvindmølleparker.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard siger:
Vi kan nu give markedet grønt lys til at byde ind og tage del i Danmarks næste store vindeventyr. Det næste kapitel skal nu skrives og udføres af markedet, for det er dem, der skal sparke bolden i mål.

Etablering af havvind i den her skala indebærer meget store investeringer og tusindvis af grønne arbejdspladser. En havvindmøllepark på 1 GW forventes at kræve anlægsinvesteringer på ca. 16 mia. DKK og ifølge tal fra branchen fra 2020, vil en havvindmøllepark på 1 GW kræve ca. 9.500 personer (årsværk). Ikke alle arbejdspladserne vil være i Danmark, men de udbudte 6 GW havvind kan bidrage væsentligt til beskæftigelsen i hele Danmark - særligt i anlægsfasen.  

Fakta om 6 GW udbud.pdf

Fakta om bæredygtighedskrav PDF.pdf

Se fotos fra klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaards sejltur ved Kriegers Flak her

Læs nyheden på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside