Nyhed

Regeringen vil åbne nye danske ambassader

Udenrigsministeriet

Regeringen vil næste år åbne nye ambassader i Bosnien-Hercegovina, Moldova og Malaysia. Samtidig vil ambassaden i Tanzania ikke blive lukket, som det ellers tidligere var besluttet. Det har udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i dag orienteret Udenrigspolitisk Nævn om.

Regeringens nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi sætter ambitiøse mål for Danmarks placering i verden. Det kræver et stærkt dansk diplomati, som er til stede i flere lande.

Derfor har regeringen besluttet at åbne nye ambassader i Moldova, Bosnien-Hercegovina og Malaysia i 2024. Ambassaden i Tanzania vil desuden ikke som tidligere besluttet blive lukket.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

”De nye ambassader skal give Danmark en stærkere tilstedeværelse i de østlige frontlinjestater, på Balkan og hos centrale globale partnere. Verden er blevet mere usikker og uforudsigelig, så vi har brug for at opbygge nye alliancer. Det kræver, at vi har danske diplomater på jorden flere steder i verden.”

Med en dansk ambassade i Moldova vil Danmark være diplomatisk til stede i alle frontlinjestater til Ukraine. Ambassaden i Bosnien-Hercegovina vil styrke dansk tilstedeværelse markant i Balkan og kunne bidrage til at stabilisere landet og opbygge modstandsdygtighed over for indflydelse udefra samt understøtte de bosniske EU-tilnærmelser.

Når Danmark varetager formandskabet for EU i andet halvår 2025, vil arbejdet med en udvidelse af EU været blandt de danske opgaver. De nye ambassader i Moldova og Bosnien-Hercegovina skal også ses i dette perspektiv.

Ambassader i Malaysia og Tanzania vil være vigtige brikker i regeringens ambition om at opbygge nye partnerskaber med lande uden for Vesten. Den danske ambassade i Tanzania vil også kunne sikre centrale perspektiver og bidrag til arbejdet med regeringens Afrika-strategi, som ventes lanceret til næste år. Danske virksomheder har desuden en stærk tilstedeværelse i Malaysia med omkring 100 danske datterselskaber.

Baggrund:

Antallet af danske repræsentationer er netto faldet med 27 fra år 2000 til 2022. Repræsentationer dækker blandt andet over ambassader, multilaterale repræsentationer, generalkonsulater og handelskontorer. I år 2000 havde udenrigstjenesten 121 repræsentationer; i 2022 er tallet faldet til 94. Det er især repræsentationer i Europa og Asien, der er lukket.

Regeringen har med finanslovsforslaget for 2024 lagt op til at give Udenrigsministeriets bevilling et løft, så den stiger med 12 procent frem mod 2027. Med de ekstra økonomiske kræfter til Udenrigsministeriet afværges et stort bevillingsfald og vendes en mangeårig nedadgående trend for Udenrigsministeriets bevilling til en betragtelig stigning.

Graf 1: Udviklingen i nettoudgiftsbevillingen i Udenrigsministeriet

Anm: Grafen er renset for tekniske forskelle mellem opgørelsesmetoder over årene, ressortflyt mv. for at vise et sammenligneligt grundlag. Midlertidige COVID-19 løft er medtaget. Bevillingstallene i grafen kan ikke direkte aflæses på årenes finanslove.

Med forslaget til finansloven for 2024 lægger regeringen op til at afsætte en ramme på ca. 500,0 mio. kr. i 2024, ca. 600,0 mio. kr. i 2025, ca. 700,0 mio. kr. i 2026 og ca. 800,0 mio. kr. i 2027 ud over det hidtil forudsete til Udenrigstjenestens arbejde.

Læs nyheden på Udenrigsministeriets hjemmeside.