Nyhed

Regeringen indgår bred aftale om helhjertet dansk EU-engagement

Udenrigsministeriet

Regeringen har sammen med Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet indgået en ny europapolitisk aftale.

Aftalen sætter rammen for samarbejdet mellem regeringen og Folketinget om de vigtigste europapolitiske spørgsmål.

Den nye europapolitiske aftale slår fast, at Danmark blandt andet skal arbejde for at styrke EU på den globale scene, sikre et tæt og ansvarligt økonomisk samarbejde samt fortsætte den grønne og digitale omstilling.

Den seneste europapolitiske aftale er fra 2008. Den nye aftale, der er vedtaget i dag, supplerer denne. Elementerne i 2008-aftalen er derfor fortsat gældende.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger:
Der er brug for et stærkere EU på den globale scene. Med denne aftale understreger vi den brede opbakning i Folketinget til et helhjertet dansk engagement i det europæiske samarbejde. Det betyder blandt andet, at vi skal gøre os klar til et EU med flere medlemslande, og det arbejde vil vi gå fuldt ind i fra dansk side. Derfor er jeg meget tilfreds med partiernes opbakning til, at vi fastlægger en positiv dansk tilgang til kvalificeret flertal på afgrænsede dele af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Europaordfører for Socialdemokratiet Henrik Møller siger:
Jeg er glad for, at vi landede en bred aftale. En aftale der tager udgangspunkt i de udfordringer EU står med nu og i den kommende tid. Vi adresserer udfordringer som techgiganterne, klimaproblemerne, udvidelsesforhandlingerne og giver bud på Danmarks rolle i disse. Jeg er især glad for, at vi fik slået klart fast, at ordentlige arbejdsforhold og respekt for nationale arbejdsmarkeds- og velfærdsmodeller, herunder den danske model skal være gældende. Der er desuden lagt op til, at kommende udfordringer skal løses inden for de traktatmæssige rammer. Så der er ikke udsigt til nye folkeafstemninger.

Europaordfører for Venstre Kim Valentin siger:
Venstre har længe kæmpet for en opdateret EU-aftale, og nu får vi den. Vi styrker fokus på sikkerhed og klima, vi tager bekymringerne om cybersikkerhed og digitalisering alvorligt, og så sætter vi en ambitiøs dagsorden omkring håndhævelse af vores erhvervslovgivning og klimamål. Danmark er grønt foregangsland, og det skal ikke gå ud over dansk konkurrenceevne. Vi skal have de andre lande med, og det kræver mindre bureaukrati og bedre håndhævelse over for de andre lande.

EU-ordfører for Moderaterne Karin Liltorp siger:
Selve processen med udarbejdelse af aftalen har været enormt positiv, fordi vi i aftalepartierne er meget enige om retningen: Vi VIL samarbejdet! Kun gennem udvidet samarbejde, får vi styrket de værdier, som vi mener er så vigtige for en verden i balance. Jeg kan passende gentage, hvad Donald Tusk allerede sagde i 1991 ”Hverken til højre eller venstre - bare ligeud i retning mod Europa.

EU-ordfører for Socialistisk Folkeparti Marianne Bigum siger:
For SF har det været vigtigt at sikre solide grønne og røde aftryk på aftalen, og vi må bare sige, at det er lykkedes rigtig godt; Klima, biodiversitet, cirkulær økonomi og så selvfølgelig, at den fri bevægelighed på EU’s indre marked også er fair for lønmodtagerne og respekterer den danske model. Det er en god dag for SF og for dansk europapolitik.

EU-ordfører for Liberal Alliance Alexander Ryle siger:
I Liberal Alliance glæder vi os over, at vi med den nye europapolitiske aftale tager fat på, hvordan vi tackler de aktuelle geopolitiske udfordringer og alvorlige sikkerhedstrusler, som EU står over for. Det har været vigtigt for os at få skrevet ind i aftalen, at Europa skal påtage sig et større ansvar for sin egen sikkerhed, herunder at EU skal fortsætte støtten til Ukraine, og at vi skal reducere vores kritiske afhængigheder, blandt andet ved at lave handelsaftaler med endnu flere lande. Vi er glade for, at der i aftalen er et stort fokus på vigtigheden af et stærkt indre marked, som for os er selve kernen i EU-samarbejdet og nøglen til fremtidig vækst, velstand og konkurrenceevne. Vi er også meget tilfredse med, at det er blevet skrevet ind i aftalen, at Danmark skal undgå utilsigtet overimplementering af EU’s direktiver, der risikerer at skade danske virksomheder i den internationale konkurrence.

EU-ordfører for Det Konservative Folkeparti Niels Flemming Hansen siger:
EU skal løse de grænseoverskridende udfordringer, som vi bedst løser i fællesskab. Det gælder særligt grøn omstilling, sikkerhed i EU og sikre grænser, så færre migranter krydser Middelhavet. Når det er sagt, så er der også masser områder, som EU ikke skal blande sig i. Derfor var det vigtigt for os at få med i aftalen, at Danmark skal arbejde for at nærhedsprincippet holdes i hævd. Det er et sundt princip, at beslutninger træffes så tæt på borgerne som muligt.

EU-ordfører for Radikale Venstre Christian Friis Bach siger:
Vi er glade for, at vi nu står sammen bredt i Folketinget om en vision for et stærkere EU. Det er vores bedste svar på de store udfordringer, vi står overfor. Vi er særligt glade for, at vi understreger, at EU skal være en stærk international stemme for fred, sikkerhed og rettigheder. Vi er glade for de høje ambitioner for klimaet, grøn energi og et integreret energimarked, en hurtigere udvidelse med flere lande, så vi kan samle og styrke Europa, og så er vi glade for, at vi har lovet hinanden at holde øje med retsforbeholdet. De andre partier har trukket lidt i håndbremsen når vi, som et meget EU positivt parti, har ønsket os mere, men det er sket med et smil, og vi vil gerne takke for gode og positive forhandlinger. Vi står sammen om den her aftale og er enige om at kæmpe for et stærkere dansk engagement i EU.

EU-ordfører for Alternativet Helene Liliendahl Brydensholt siger:
Gennem EU skal Danmark være med til sikre, at vi holder os inden for klodens bæreevne og fastholder EU som fredens og værdiernes projekt. Det kræver grundlæggende forandringer i vores samfund og et EU, der står i egen ret. Derfor glæder vi os over et fornyet fokus på dansk europapolitik.

 

Aftalen kan læses ved at klikke på dette link:

https://um.dk/-/media/websites/umdk/danish-site/udenrigspolitik/eu_/danmark-i-eu/europapolitisk-aftale-15-december-2023.ashx

Læs nyheden på Udenrigsministeriets hjemmeside