Nyhed

Regeringen afsætter 1,75 mia. kroner til industripulje sammen med donationspakke XIV til over 7 mia. kr.

Forsvarsministeriet

Regeringen har i dag rådført Udenrigspolitisk Nævn om endnu en række markante donationer til Ukraine. Den 14. donationspakke har en værdi af over 7 mia. kroner de kommende år og derudover afsættes 1,75 mia. kroner til indkøb direkte fra industrien til Ukraine.

Vicestatsminister og forsvarsminister Troels Lund Poulsen sammen med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen
Foto fra doorstep / Forsvarsministeriet

Over 7 mia. kroner til kapaciteter og materiel til Ukraine og derudover 1,75 mia. kroner til en industripulje. Det rådførte regeringen Udenrigspolitisk Nævn (UPN) om på dagens møde.

Industripuljen skal målrettes indkøb fra forsvarsindustrien for at imødekomme ukrainske behov for militær støtte.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen siger:
Det er afgørende, at indkøb i forsvarsindustrien sker på baggrund af Ukraines konkrete behov for militær støtte. Jeg er glad for, at så mange danske virksomheder støtter op om Ukraines forsvarskamp. Jeg taler løbende med repræsentanter fra dansk forsvarsindustri om, hvordan vi bedre udnytter erhvervslivets viden og kapacitet i forhold til de militære donationer til Ukraine. Det kan vi i endnu højere grad gøre med industripuljen.

Industripuljen finansieres inden for rammerne af Ukrainefonden med 1 mia. kr. i 2024, 500 mio. kr. i 2025 og 250 mio. kr. i 2026 med mulighed for yderligere finansiering.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger:
Danmark er klar til at støtte Ukraine, så længe der er behov for det. Derfor annoncerer vi i dag den største donationspakke til dato med fokus på at imødekomme Ukraines akutte behov til vinter og på længere sigt. Samtidig skal vi tænke strategisk, og her er industriens engagement afgørende for at sikre vedvarende støtte. Derfor er jeg glad for, at vi allokerer midler i Ukrainefonden til at købe fra forsvarsindustrien med henblik på donation til Ukraine.

Erhvervsminister Morten Bødskov siger:
Ukraines kamp for frihed er vores kamp for frihed. Siden Putins tropper på modbydelig vis trængte ind over den ukrainske grænse, har vi støttet det ukrainske folk med alt fra humanitær til militær støtte. Her har danske virksomheder spillet en afgørende rolle. Det kommer de til igen. For danske virksomheder er i verdensklasse, når det kommer til at opfylde de behov ukrainerne efterspørger. Med industripuljen styrker vi udviklingen og innovationen af dansk forsvarsindustri og støtter det altafgørende ukrainske forsvar,” 

Donationspakke XIV

Donationspakke XIV indebærer ligesom tidligere donationspakker en række forskellige aftaler med allierede om både indkøb og donation fra forsvarsindustrien samt fællesdonationer. Elementer i donationspakken kommer også fra danske virksomheder.

Donationerne dækker bl.a. over luftforsvar, artilleriammunition, kampvogne, droner og anti-droneudstyr, maritime kapaciteter og yderligere bidrag til den britisk-ledede fond, International Fund of Ukraine (IFU) samt den internationale IT-koalition. 

Donationspakke XIV finansieres inden for rammerne af Ukrainefonden med ca. 7 mia. kroner i perioden 2023-2026.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen siger:
Danmark har fra krigens begyndelsen været en trofast støtte til Ukraine. Med donationspakke XIV opfylder vi en række af Ukraines akutte militære behov, men leverer også kapaciteter, der giver effekt på den længere bane.

Læs nyheden på Forsvarsministeriets hjemmeside.