Nyhed

Over 2,6 milliarder øremærkes til grøn forskning med brede aftaler om fordeling af forskningsmidler

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Regeringen og Folketingets partier har indgået aftaler om fordeling af 4,2 milliarder kroner til forskning. Mere end halvdelen af beløbet afsættes til grøn forskning og udvikling, men også områder som sundhed, trivsel og nye teknologier som kunstig intelligens og kvanteteknologi får glæde af aftalen

Hvordan udvikler vi klimavenlige fødevarer, som danskerne vil lægge i indkøbskurven? Hvordan får vi gavn af kunstig intelligens? Hvordan styrker vi psykiatrien og trivslen og bekæmper ensomheden i befolkningen? Det er nogle af de spørgsmål, der nu bliver sat penge af til at finde svar på.

Regeringen og Folketingets partier har netop indgået aftaler om fordeling af 4,2 milliarder kroner til forskning. Størstedelen af pengene er blevet øremærket til grønne forskningsinitiativer. Initiativerne spænder vidt fra udviklingen af nye plantebaserede fødevarer og forskning i grøn omstilling af landbruget til styrket varsling og viden om oversvømmelser og tørke.

Derudover er aftalepartierne blevet enige om en række nye initiativer. Der er blandt andet afsat penge til forskning i kunstig intelligens og etablering af et forsknings- og leverancecenter på universiteterne til håndtering af PFAS.

Med aftalen er partierne også blevet enige om at afsætte penge til forskning i sundhed, psykiatri, trivsel og ensomhed. Blandt andet får den patientnære kliniske forskning tilført et trecifret millionbeløb, og forskning i udsathed og mistrivsel blandt børn og unge bliver styrket.  

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger: 
Det er lykkedes at lande en bred aftale, der sikrer, at dygtige forskere på helt centrale områder kan gøre os klogere på den verden og det samfund, vi lever i. De 4,2 milliarder kroner skal blandt andet give os løsninger på klimaudfordringerne, i sundhedsvæsnet og viden om, hvordan vi håndterer nye teknologier. Jeg er især tilfreds med, at det er lykkes at skaffe opbakning til en styrket dansk deltagelse i det internationale rumsamarbejde. Jeg vil gerne sige tak til ordførerne for gode og konstruktive forhandlinger.

Forskningsordfører Rasmus Stoklund (S) siger:
I dag er en god dag for vores børn. Vi investerer massivt i morgendagens løsninger, så vi i fremtiden fortsat kan have et stærkt velfærdssamfund og udvikle de grønne løsninger, der skal redde klimaet og kloden. Jeg er glad for, at vi investerer 4,2 mia. kr. til en række forskningsområder, som bidrager til at udvikle og fastholde arbejdspladser og virksomheder. Det er den forskning, som skal bidrage til, at vi også i fremtiden skaber den velstand i Danmark, som gør, at vi fortsat kan leve i et af verdens bedste velfærdssamfund. Vi investerer samtidig i den teknologi, der både i Danmark og ude i verden skal bidrage til, at vi redder klimaet og kloden.

Forskningsordfører Peter Juel-Jensen (V) siger:
Forskning er essentielt for udviklingen af danske eksporterhverv og for at vi kan komme i mål med den grønne omstilling. I Venstre har vi med fortsat finansiering af de grønne missioner og opbygning af strategiske forskningsmiljøer haft fokus på at skabe gode rammer for udviklingen af vores internationalt konkurrencedygtige fødevareklynge, der sikrer arbejdspladser i landdistrikterne. Samtidig understøtter vi vigtig forskning på f.eks. kvanteområdet, rumforskning og life science. Det er en god aftale, som alle partierne kan være stolte af.

Forskningsordfører Karin Liltorp (M) siger:
Mange vigtige områder er tilgodeset, bl.a. trivsel og nye områder som AI og rumforskning. Det er desuden centralt, at vi også har sikret en ekstra sum til den frie forskning. Vi ved jo ikke, hvad der bliver fremtidens gennembrud.

Forskningsordfører Sofie Lippert (SF) siger:
Med dette års fordeling af forskningsreserve sikrer vi penge til mange vigtige emner. Blandt andet forskning i plantebaserede fødevarer, som er fuldstændig afgørende for den grønne omstilling, og forskning i børn og unges trivsel som skal være med til at belyse, hvorfor børn og unge mistrives i historisk høj grad. Samtidig med at vi har fundet penge til vigtige forskningsområder har vi sikret betydeligt flere penge til den helt frie forskning end sidste år. Det er vigtigt at der er penge til kreative forskere, der får gode idéer, som vi politikere slet ikke har tænkt på endnu

Forskningsordfører Marlene Harpsøe (DD) siger:
Danmarksdemokraterne betragter aftalen som en sejr for grønne løsninger og udvikling i landbruget. Vi ved, at danske landmænd vil den grønne omstilling, og med denne aftale får de bedre rammer for at sikre grøn udvikling frem for afvikling. Det er sund fornuft i en tid, hvor regeringen vil pålægge dem en ødelæggende CO2-afgift. Samtidig er aftalen et skridt i den rigtige retning vedrørende forskning i de nære sundhedsindsatser, som sker uden for sygehusene. Afslutningsvis glæder vi os over, at Produktionsdanmarks førerposition styrkes med denne aftale, der sikrer innovation og konkurrencedygtighed med forskning i produktionsmetoder, processer og nye digitale teknologier.

Forskningsordfører Sandra Elisabeth Skalvig (LA) siger:
Jeg er glad for, at det lykkedes Liberal Alliance at få sat klare aftryk på forskningsreserven for 2024. Vi er med i første delaftale, hvor vi styrker rumforskningen og har fået skrevet partikelforskning ind i aftalen, som bl.a. kan bruges til at udvikle og avancere fissions- og fusionsteknologi. Vi er til gengæld ikke med i anden delaftale pga. Inge Lehmann-programmet. Det er statsfinansieret kønsdiskrimination, og det vil vi ikke stå model til.

Forskningsordfører Lise Bertelsen (KF) siger:
I Det Konservative Folkeparti tager vi ansvar for fællesskabet. Derfor er jeg også ekstra glad for, at vi nu er lykkedes med at afsætte penge til forskning i ensomhed på tværs af livsfaser og generationer. Så vi kan blive klogere på, hvordan vi forbygger ensomhed blandt børn, unge, voksne og ældre. For fællesskab er helt afgørende for, at vi kan trives. Og helt afgørende for, at vi kan være noget for andre. 

Forskningsordfører Anne Hegelund (EL) siger:
Det er en sejr for os som feministisk parti, at der kommer penge til forskning i sygdomme, der særligt rammer kvinder og til at få rettet op på, at meget behandling i dag kun er udviklet til og testet på mænd. Vi er godt tilfredse med, at der bliver historisk mange penge til fri forskning. Det har som altid været vores første prioritet, at forskernes nysgerrighed og faglighed skal fylde meget mere. Christiansborg skal blande sig mindre i præcis hvad der skal forskes i, men det er selvfølgelig vigtigt at der bliver sat en overordnet retning. Vi er glade for at der bliver peget på forskning i grøn omstilling.

Forskningsordfører Stinus Lindgren (RV) siger:
Forskning er noget af det vigtigste for Danmark, både når det kommer til at løse de udfordringer, vi står overfor, og sikre velstand og arbejdspladser i fremtiden. I Radikale Venstre havde vi gerne set højere ambitioner, så man investerede mere end 1 pct. af BNP og øgede basismidlerne. Når det ikke var muligt, har det for os været vigtigt at sikre flere frie forskningsmidler og bedre armslængde i forhold til konkrete projekter. Derudover har vi prioriteret, at man under de relevante overskrifter kan se, at forskningen også kan fokusere på den dalende fertilitet og forbindelsen til miljøfremmede stoffer, og at forskningen i psykiatri afspejler det faglige oplæg og aftalen om en 10-års plan for psykiatrien.

Forskningsordfører Alex Ahrendtsen DF) siger:
Dansk Folkeparti glæder sig over aftalen, der sikrer forskningsmidler til blandt andet kunstig intelligens, kvanteforskning og Grundtvigscentret. 


Læs nyheden på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside