Nyhed

Ny aftale styrker forsvarssamarbejdet mellem Danmark og USA

Forsvarsministeriet

Regeringen har forhandlet en bilateral forsvarssamarbejdsaftale med USA, der åbner nye muligheder for samarbejde og aktiviteter i Danmark.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen ved siden af statsminister Mette Frederiksen
Foto fra pressemøde i Statsministeriet om forsvarssamarbejdet med USA d. 19. december 2023. Foto: Statsministeriet // Stine Tidsvilde

Efter halvandet års forhandlinger er Danmark og USA blevet enige om en bilateral forsvarssamarbejdsaftale (Defense Cooperation Agreement), der åbner op for en mere permanent amerikansk militær tilstedeværelse på udvalgte militære områder i Danmark.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen siger:
Forsvarssamarbejdsaftalen er en historisk aftale for Danmark, som styrker samarbejdet med vores vigtigste sikkerhedspolitiske allierede. Et stærkt bilateralt forhold og et tæt samarbejde med USA i NATO er helt afgørende for vores sikkerhed og tryghed i Europa. Med aftalen får amerikanske styrker både lettere og bedre adgang til Danmark. Det giver USA muligheden for i endnu højere grad at være med til at sikre vores kollektive forsvar og afskrækkelse i Europa. En kerneopgave for NATO.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger:
I en verden der er præget af usikkerhed, mistillid og konfrontation, er det vigtigt for Danmark at have et stærkt bilateralt forhold til USA. Derfor er det godt for Danmark og danskerne, at vi nu indgår en forsvarssamarbejdsaftale med USA. Det tættere samarbejde med amerikanerne styrker europæisk sikkerhed, og vi viser, at Danmark er klar til at tage ansvar. Det er godt for både Europa og samarbejdet i NATO.

Forsvarssamarbejdsaftalen betyder, at amerikansk personel og militært materiel kan stationeres på udvalgte danske militære områder i kortere eller længere tid. Det skal ske i tæt koordination med Forsvaret og andre relevante danske myndigheder. Aftalen giver det amerikanske forsvar adgang til de tre flyvestationer i Karup, Skrydstrup og Aalborg. Færøerne og Grønland er ikke omfattet af aftalen.De seneste år har USA indgået lignende bilaterale forsvarssamarbejdsaftaler med en række europæiske allierede, der forbedrer det amerikanske forsvars adgang til det europæiske kontinent. For nylig har både Finland og Sverige undertegnet lignende aftaler med USA.

Aftalen mellem Danmark og USA vil først træde i kraft, når begge parter har underskrevet og implementeret aftalen.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen siger:
Regeringen har i dag rådført sig med Det Udenrigspolitiske Nævn om indgåelse af aftalen. Derudover har jeg i dag orienteret forsvarsforligskredsen. Næste skridt er, at aftalen underskrives af begge parter - med forbehold for, at hver part gennemfører de nødvendige interne processer for, at aftalen kan træde i kraft. Det vil fra dansk side indebære, at Folketingets samtykke skal indhentes, da gennemførelse af aftalen kræver visse lovændringer. Det arbejde begynder, når aftalen er underskrevet.

Læs mere om forsvarssamarbejdsaftalen med USA i faktaarket.

Læs nyheden på Forsvarsministeriets hjemmeside.