Nyhed

Ny aftale afsætter 300 millioner til erhvervsuddannelserne

Børne- og Undervisningsministeriet

Et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om en reform af universitetsuddannelserne. Med aftalen har partierne besluttet at afsætte 300 millioner kroner årligt fra 2025 og 400 millioner kroner årligt fra 2030 og frem til erhvervsuddannelserne.

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en aftale om rammerne for Reform af universitetsuddannelserne.

Aftalen indbringer et samlet provenu på 1,7 milliarder kroner årligt fra 2030. Aftalepartierne er enige om at bruge 300 millioner kroner årligt i 2025-2028, 330 millioner kroner i 2029 og 400 millioner årligt fra 2030 og frem til et løft af erhvervsuddannelserne. Formålet er at styrke kvaliteten af uddannelserne. Midlerne er ikke øremærket til konkrete investeringer, men vil blive forhandlet separat på et senere tidspunkt.

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye siger:
”Regeringen arbejder på at skabe endnu bedre erhvervsuddannelser. Med denne aftale bliver der for eksempel mulighed for at sikre mere moderne udstyr til skolerne, give lærerne efteruddannelse eller understøtte en bedre kobling mellem grundskole og erhvervsuddannelse. Senere på året vil jeg præsentere regeringens konkrete forslag”

Foruden investeringen i erhvervsuddannelserne er partierne enige om, at det uudmøntede provenu fra 2030 og frem afsættes til investeringer i børn og unge, herunder folkeskolen.

Læs mere om aftalen her (ufm.dk).