Nyhed

Justitsministeren fremsætter lovforslag om undersøgelseskommission om hjemsendelser i FE

Justitsministeriet

Justitsminister Peter Hummelgaard fremsætter i dag et lovforslag, som har til formål at nedsætte en særlig undersøgelseskommission, der skal undersøge beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Undersøgelseskommissionen vil skulle undersøge forløbet vedrørende tjenestefritagelsen af de fem medarbejdere, der blev tjenestefritaget på baggrund af den kritik, der blev rejst af Tilsynet med Efterretningstjenesterne i august 2020. Kommissionen skal i den forbindelse undersøge, om der i forbindelse med tjenestefritagelsen blev varetaget usaglige hensyn.

På baggrund af undersøgelsen vil undersøgelseskommissionen skulle udtale sig om, hvorvidt der foreligger grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar.

Af hensyn til at skabe mulighed for offentlighed om resultaterne af undersøgelseskommissionens undersøgelse foreslås det, at kommissionen skal udarbejde og offentliggøre en beretning i en form, som ikke indeholder informationer, der vil kunne skade forholdet til fremmede magter, statens sikkerhed eller tredjemand.

Det fremgår af lovforslaget, at undersøgelseskommissionen bør tilrettelægge sit arbejde, således at den så vidt muligt kan afgive beretning om resultatet af sin undersøgelse senest et år efter, at kommissionen er nedsat. Tidsrammen er således forlænget set i forhold til det lovforslag, der blev sendt i høring den 6. februar 2023, hvor tidsrammen var seks måneder.

Læs lovforslaget her.

Nyheden om lovforslaget, kan findes på Justitsministeriets hjemmeside.