Nyhed

Inflationshjælp på 75 millioner på vej til de mindre købmænd i små byer

Erhvervsministeriet

Ny midlertidig støtteordning skal hjælpe de små købmænd, bagere og slagtere i de mindre lokalsamfund gennem direkte støtte og hjælp til at investere i grønne energiforbedrende tiltag.

Inflationen og de høje energipriser kan mærkes rundt om i hele landet. Og det gælder især de mindre lokalsamfund.

Derfor blev der med Aftale om inflationshjælp af 10. februar 2023 afsat 75 mio. kr. til en midlertidig støtteordning til mindre købmænd og andre energiudsatte fødevareforretninger såsom bagere, slagtere mv., som er beliggende i mindre byer.

Den nærmere udformning af ordningen er nu også faldet på plads, hvor det bliver muligt for købmænd m.v. at søge om støtte, hvis de lever op til en række kriterier, herunder at de skal være beliggende i byer med under 2.500 indbyggere og være ramt af høje energipriser.

Herudover bliver det muligt at søge om støtte til energiforbedrende tiltag så som nye kølemontre.

Erhvervsminister Morten Bødskov, siger:

”Vi står i midt i en energikrise og det kan mærkes i hele landet – og især hos de mindre lokalsamfund. I mange små byer er det nemlig den lokale købmand, bager eller slagter, der er samlingspunktet. Derfor er det vigtigt, at vi styrker de små bysamfund. Nu har vi sammen med et bredt flertal i Folketinget fået lavet en god ordning, som netop giver en tiltrængt hjælpende hånd til dem, der er ramt af stigende energipriser.”

Minister for kirke, landdistrikter og nordisk samarbejde, Louise Schack Elholm, siger:

”Jeg er glad for, at vi nu har en aftale om, hvordan vi kan give de små butikker i landdistrikterne en håndsrækning i en tid med inflation og høje energipriser. Vi ved, at det er helt afgørende for mange små lokalsamfund rundt omkring i Danmark, at de kan holde liv i deres lokale butikker.”

Erhvervsordfører for Socialdemokratiet, Mette Reissmann, siger:

”Den lille lokale købmand, bager eller slagter spiller ofte en meget væsentlig rolle for vores lokalsamfund i de mindre byer. Det gælder både for dem, der bor og arbejder der og for selve udviklingen i den enkelte by. De har samtidig været særligt hårdt ramt af stigende energipriser. Det er vigtigt fortsat at kunne handle lokalt. Derfor er Socialdemokratiet glade for, at vi med denne aftale sikrer en afgørende støtte til netop dem. Nu skal pengene hurtigt ud og gøre gavn. Man kan søge om direkte støtte og om støtte, der kan understøtte energiforbedrende tiltag, hvilket også betyder noget for den grønne omstilling i det lokale forretningsliv.”  

Erhvervsordfører for Venstre, Hans Andersen, siger:

”For Venstre er det vigtigt, at vi gør en særlig indsats for hårdt ramte købmænd, bagere, og slagtere mv. i små lokalsamfund.  Det er butikker, der i mange lokalsamfund er et helt særligt omdrejningspunkt for det lokale fællesskab. Vi giver nu en særlig hjælp til disse for at de kan komme lidt lettere gennem de udfordrende tider.”

Erhvervsordfører for Moderaterne, Charlotte Bagge Hansen, siger:

”Mange har været stærkt påvirket af de stigende energipriser. Vi er derfor utrolig glade for, at vi nu har mulighed for at hjælpe de mange slagtere, bagere, og små købmænd. De mindre bagere, slagtere og købmænd spiller nemlig en væsentlig rolle i lokalsamfundene. Derudover er det dejligt, at vi også kan få sat yderligere skub i den grønne omstilling, når de pågældende virksomheder får mulighed for, at søge støtte til energioptimerende investeringer i deres butikker.”

Erhvervsordfører for Socialistisk Folkeparti, Lisbeth Bech-Nielsen, siger:

”Med den her aftale holder vi hånden under livsnerven i lokalsamfundene. Hvis små bysamfund mister en indkøbsmulighed, skal borgere med en i forvejen presset økonomi måske til at bruge yderligere af budgettet på at tage bilen for at køre længere. Så det her er en virkelig vigtig aftale for landdistrikterne. Den er vigtig for de mange, der risikerer at få langt til indkøb, og selvfølgelig også for de erhvervsdrivende og små selvstændige forretninger. Vi sikrer, at den lille bager, slagter eller købmand kan få hjælp, og vi sørger for, at der skubbes på den grønne omstilling. Man skal ikke undervurdere, hvor vigtig en inflationshjælp det her er.”

Erhvervsordfører for Danmarksdemokraterne, Betina Kastbjerg, siger:

”Som Danmarksdemokrat er jeg selvfølgelig meget glad for den her aftale og at det lykkedes os at få endnu et forslag igennem, der kommer landdistrikterne til gode. Vi sikrer hjælp til de små, lokale købmænd, der er så vigtige for vores landdistrikter. Vi har hele tiden fokus på, at Danmark skal være i balance, og aftalen her er et skridt på vejen.”

Erhvervsordfører for Radikale Venstre, Katrine Robsøe, siger:

"Mange forretninger er hårdt presset af høje energipriser. En gammel og dyr køledisk kan gøre det endnu dyrere, og en ellers sund forretning kan blive lukningstruet. Det kan have enorme konsekvenser for virksomheden selv og en mindre by, hvis den lokale forretning lukker. Derfor er jeg virkelig glad for, at man nu kan søge støtte til en energieffektiv omstilling, så forretningerne bliver mindre påvirket fremover. Det er både til gavn for virksomhederne, de små bysamfund og for vores klima."

Erhvervsordfører for Dansk Folkeparti, Nick Zimmermann, siger:

”Jeg er jævnt tilfreds med aftalen, der har til formål at hjælpe mindre lokalsamfund, hvor den lokale købmand spiller en afgørende rolle for en masse familier rundt omkring i landet. I Dansk Folkeparti har vi længe ønsket en økonomisk håndsrækning til nødlidende butikker og virksomheder i mindre byer, så alle – uanset om der er tale om land eller by – klarer sig igennem situationen med stigende energipriser og inflation. Nu kan jeg med glæde notere mig, at vi i Dansk Folkeparti med aftalen er med til at sikre dette.”

Erhvervsordfører for Alternativet, Sascha Faxe, siger:

“Med stigende energipriser er små butikker, købmænd og næringsdrivende i lokalsamfund landet over blevet økonomisk pressede. For at sikre en fortsat sammenhængskraft i de små lokalsamfund, er denne pakke en håndsrækning til dem, der har brug for hjælp under krisen. I Alternativet er vi især glade for, at vi bruger krisen at gøre tingene bedre og grønnere. Det gør vi, når en stor del af støtten går til konkrete energiforbedrende tiltag. Vi ønsker at mindske vores afhængighed af fossile brændstoffer, og dette lille, grønne skridt er en bevægelse i den rigtige retning.”

Landdistriktsordfører for Nye Borgerlige, Kim Edberg Andersen, siger:

”Danmark er desværre blevet skævvredet af centraliserende reformer, der har trukket jobs, liv og økonomi ud af de små byer. Den situation forværres, hvis de mindre købmænd, bagere og slagtere drejer nøglen om som følge af stigende energipriser. Med denne aftale indfører vi en nødvendig, midlertidig støtteordning, som skal hjælpe de mindre lokalsamfund, hvor købmænd og fødevareforretninger spiller en central rolle for den fremtidige udvikling. En positiv udvikling for de små byer skal sikres, og derfor er Nye Borgerlige med i denne aftale.”

Link til aftale med kriterier for ordningen

Link til fakta om støtteordningen til mindre købmænd m.v.

Nyheden om inflationshjælp til mindre købmænd, kan findes på Erhvervsministeriets hjemmeside