Nyhed

Folketingets partier fordeler 885 millioner kroner

Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Regeringen og alle Folketingets partier har indgået en aftale om dette års fordeling af de såkaldte SSA-midler. De går til nogle af de borgere, der har allermest brug for hjælp og støtte.

Social-, Bolig- og Ældreministeren til pressemødet
Foto: Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Regeringen og alle Folketingets partier har indgået aftale om at fordele 885 millioner kroner på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet m.v. over de næste fire år. Formålet med årets SSA-reserve er at tilgodese nogle af de grupper i velfærdssamfundet, som har de største udfordringer.

Der gives blandt andet penge til disse initiativer:

  • Næsten 100 mio. kr. til handicapområdet. Herunder en uddannelsespulje på det specialiserede socialområde.
  • 80 mio. kr. til styrket behandlingstilbud til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndom og ungdom.
  • 125 mio. kr. til styrket indsats på demensområdet.
  • 35 mio. kr. til en ny handlingsplan for mænd og drenges ligestilling, der bl.a. har fokus på mænd i udsatte positioner.
  • Knap 50 mio. kr. til at skabe øget beskæftigelse for psykisk sårbare førtidspensionister med fokus på inklusion og fastholdelse af udsatte på arbejdsmarkedet.

SSA-reserven er en pulje, som Folketingets partier årligt udmønter for de næste fire år. Midlerne gives til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet mv., og ordførere fra alle partier er med i forhandlinger om, hvordan midlerne skal bruges. I aftalen for 2024-2027 skal 885 millioner kroner udmøntes.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:
Med denne aftale gør vi en forskel for nogle af de borgere, der har allermest brug for hjælp og støtte fra vores fællesskab. Aftalen betyder blandt andet, at vi kan yde en større hjælp til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb og styrke uddannelsesniveauet for fagpersonale, der arbejder med personer med handicap. Det glæder mig meget, at der er opbakning blandt alle Folketingets partier til at prioritere så vigtige områder.

Anni Matthiesen, socialordfører for Venstre, siger:
Jeg glæder mig over SSA-aftalen, der rummer mange og gode initiativer. Det er af højeste prioritet, at vi kan gribe socialt udsatte borgere med forebyggende indsatser, men også give borgere en ny chance. Flere af de civilorganisationer, der arbejder med det formål, har brug for et økonomisk rygstød for at kunne leve op til alle deres gode visioner med at tage hånd om de sårbare borgere. Det er SSA-reserven med til at sikre.

Rosa Eriksen, socialordfører for Moderaterne, siger:
Vores NGO’er og frivillige fællesskaber lapper hullerne i vores velfærd, ofte før det offentlige har fanget det. De løfter de udsatte borgere. Derfor er Moderaterne glade for, at vi nu har forpligtet os til at finde en model inden for et år, som skaber mere stabile rammer, så de kan koncentrere sig om kerneopgaven - at hjælpe de udsatte.

Theresa Berg Andersen, socialordfører for Socialistisk Folkeparti siger:
Alle børn fortjener en god og tryg opvækst. SF er glade for, at vi nu nedsætter en arbejdsgruppe om vold mod børn, iværksætter en undersøgelse af anbringelser af børn med autisme, og at vi sikrer flexuddannelsen til unge med særlige behov. Vi tager desuden første spadestik med uddannelsesmidler på det specialiserede område, som falder et tørt sted. Og så er det godt, at partierne endelig forpligter hinanden på at finde en mere bæredygtig finansieringsmodel for civilsamfundet.

Marlene Harpsøe, socialordfører, og Karina Adsbøl, familieordfører for Danmarksdemokraterne, siger:
Danmarksdemokraterne er særligt glade for, at aftalen forbedrer ældreplejen med mere livsglæde og nærvær. Alt for mange ældre oplever, at tiden til omsorg og de ting, der giver tilværelsen mening og farve, falder i baggrunden i en presset pleje. Samtidig tager vi et vigtigt opgør med den bekymrende brug af antipsykotisk medicin, der i dag passiviserer ældre med demens rundt omkring på landets plejehjem. Afslutningsvis glæder vi os over, at Vågetjenesten får bedre mulighed for at hjælpe døende og deres pårørende i hele landet med at sikre ro og værdighed i den sidste tid, ligesom det Nationale Sorgcenter kan tage hånd om efterladte og hjælpe dem med at bearbejde deres sorg.

Katrine Daugaard, socialordfører for Liberal Alliance, siger:
Det glæder LA at have indgået en aftale, der igen sikrer midler til behandling og nedbringelse af ventetider for voksne med senskader fra seksuelle overgreb. Og som noget nyt, en undersøgelse om børn og unge i særligt udsatte hjem samt en arbejdsgruppe til at forebygge, opspore og behandle børn, som er udsat for vold. Kvalitetssikring, hjælp og omsorg er også vigtig for LA, og derfor er vi stolte af at have sikret midler til især Rådgivning Danmark, Joannahuset, Vågetjenesten, Spor, videreførelse af tegnsprogsordbog samt Forældre & Sorg.

Brigitte Klintskov Jerkel, socialordfører for Det Konservative Folkeparti, siger:
For os konservative har det været vigtigt at sætte familierne først. Derfor er jeg glad for, at vi har afsat penge til forebyggelse af skilsmisse, så vi kan gøre alt, hvad vi kan for at holde sammen på familien, hvor det er muligt. Jeg er også især meget glad for, at vi har sikret penge til Smil-Fonden og Joannahuset, så børn og unge kan få hjælp, når sygdom eller krise rammer.

Victoria Velasquez, socialordfører for Enhedslisten, siger:
Med aftalen både redder og udbygger vi nogle fuldstændig afgørende indsatser for de mest udsatte i vores samfund. Det gælder for eksempel Danners ambulante krisehjælp til partnervoldsofre, som Enhedslisten endnu en gang har kæmpet for at sikre midler til. Men det bør ikke være en kamp. Det understreger, at finansieringen af civilsamfundet er alt for ustabil. Derfor er vi glade for, at vi med denne aftale lover hinanden, at vi nu endelig får en ny finansieringsmodel på plads, så vi får styrket civilsamfundet og det sociale arbejde. Det er et nybrud og et virkelig vigtigt skridt i den rigtige retning.

Lotte Rod, socialordfører for Radikale Venstre, siger:
I Radikale Venstre har vi brugt vores indflydelse på ligestilling, især vold mod kvinder og børn gennem Danner, Joannahuset og Lev uden Vold. Men også Checkpoints testcentre er vigtige for os for at sikre lige muligheder uanset køn, baggrund eller seksualitet. Stod det til mig, skulle alle pengene bruges på de gode indsatser, der sker - men som nu skæres ned, fordi regeringen vælger at bruge en stor del af pengene på familieret og ældrepleje, som burde ligge uden for SSA. Jeg er især ked af, at vi ikke kunne få opbakning til Venner viser vej, Kvinfos mentornetværk og Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Dem kommer vi til at kæmpe videre for. Vi skal have en varig finansieringsmodel, så bærende dele af vores civilsamfund ikke år efter år skal stå i denne usikre situation.

Mette Thiesen, socialordfører for Dansk Folkeparti, siger:
I Dansk Folkeparti er vi særligt glade for, at de mest udsatte igen tilgodeses i denne SSA-aftale. Det er blandt andet mennesker i hjemløshed og mennesker med demens. Samtidig tager vi fat på de store udfordringer, der er med mænds ligestilling på sundhedsområdet, som hidtil har været overset. Vi er særligt glade for, at vi også i aftalen prioriterer det familieretlige system, som virkelig trænger. Alt i alt en god aftale, som Dansk Folkeparti bakker op om.

Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen, socialordfører for Alternativet, siger:
I Alternativet er vi glad for at være med i aftalen, som sikrer midler til gode initiativer. Vi er glade for de mange initiativer med fokus på unge, mennesker med handicap, og at flere skal med i fællesskabet. Vi er særligt glade for at se støtten til blandt andet SPOR, Fonden for Socialt Ansvar og Glad Fondens Fleksuddannelse. Som alle er initiativer, vi har kæmpet for at få med i aftalen.

Kim Edberg Andersen, socialordfører for Nye Borgerlige, siger:
Vi skal holde hånden bedre under mennesker med handicap, borgere med demens og udsatte børn, voksne og unge i vores samfund. Det hjælper denne aftale med til, og derfor er jeg og Nye Borgerlige glade for at lægge mandater til. Aftalen indeholder rigtig meget Nye Borgerlige-politik. Det har blandt andet været vigtigt for os at afsætte midler til at sikre, at voldsudsatte mænd og deres børn kan få skatteyderbetalt psykologhjælp svarende til voldsudsatte kvinder, indtil de får den lovsikrede ret i midten af 2024. Og så er jeg stolt over, at vi får styrket Vågetjenesten, så døende kan komme bedre herfra, når den tid måtte komme.

Camilla Fabricius, socialordfører for Socialdemokratiet, siger:
For Socialdemokratiet har det været centralt at sikre opkvalificering af fagpersoner. De sidste år har vist, at faglært personale er centralt i at give en ordentlig social indsats. Det styrker vi i år. Samtidig holder vi også hånden under Checkpoints teststeder, Vågetjenesten og Get2Sport.


Læs nyheden på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside.