Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Traktat om leje af fængselspladser i Kosovo nu underskrevet

Justitsministeriet

Justitsministeren har nu underskrevet den traktat, der sætter rammerne for, at Danmark kan leje 300 fængselspladser i Gjilan-fængslet i Kosovo til brug for udvisningsdømte kriminelle. Traktaten er en udmøntning af den hensigtserklæring, som blev underskrevet af Kosovo og Danmark tilbage i december 2021.

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den 15. december 2021 en flerårsaftale om kriminalforsorgens økonomi for perioden 2022-2025. Som del af aftalen blev det besluttet, at Danmark skulle arbejde for at leje 300 fængselspladser i Kosovo til udvisningsdømte kriminelle fra tredjelande. Kort tid efter underskrev justitsministeren i Kosovo en hensigtserklæring (Letter of Intent), der cementerede de overordnede rammer for det kommende samarbejde, herunder lejeprisen for fængselspladserne. Udviklingsministeren underskrev ved samme lejlighed en erklæring om øget dansk bistandsengagement.

Justitsministeren besøgte senest Kosovo i marts i år for at drøfte projektet med en række vigtige politiske aktører. Justitsminister Nick Hækkerup og den kosovariske justitsminister Albulena Haxhiu har nu underskrevet den traktat, der konkret formaliserer aftalen om, at Danmark kan leje fængselspladser i Kosovo. Med traktaten er Danmark og Kosovo blevet enige om rammerne for, at Danmark kan leje fængselspladser i Gjilan-fængslet i det sydøstlige Kosovo med henblik på, at op til 300 udvisningsdømte udlændinge kan afsone deres danske fængselsstraf eller forvaring der. Det vil frigøre pladser i et overbebyrdet dansk fængselsvæsen, hvor der både er mangel på fængselspladser og mangel på fængselsbetjente.

Justitsminister Nick Hækkerup:

”Jeg er stolt over og glad for, at vi nu har underskrevet en banebrydende aftale, der sikrer bedre kapacitet i vores overfyldte fængsler og letter presset på vores fængselsbetjente. Med aftalen sender Danmark samtidig et klart signal til udvisningsdømte udlændinge fra tredjelande: Jeres fremtid ligger ikke i Danmark, og derfor skal I heller ikke afsone her.

Med traktaten er rammerne for lejen af fængselspladser nu på plads. Jeg vil i den forbindelse gerne sende en stor tak til den kosovariske regering for et godt og tillidsfuldt samarbejde, som jeg ser frem til at bygge videre på de kommende år.”

Det er forudsat i traktaten, at afsoningen foregår efter danske regler og i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser. De indsatte vil derfor afsone på vilkår, der grundlæggende svarer til vilkår i fængsler i Danmark.

Aftalen skal nu godkendes af Folketinget og det kosovariske parlament. Der udestår endvidere et arbejde med ombygning af fængslet i Gjilan for at tilpasse det til danske standarder. Det fremgår af hensigtserklæringen fra december 2021, at målsætningen er, at de første indsatte skal afsone i Gjilan-fængslet fra begyndelsen af 2023. Det er fortsat forventningen, og der vil ske en løbende indfasning op til den fulde kapacitet på 300 indsatte.

Traktaten vil indgå som en del af lovforslaget om implementering af den nye flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi, der forvenætes fremsat den 27. april 2022. Med lovforslaget skabes det retlige grundlag for, at fuldbyrdelse af fængselsstraf eller forvaring kan finde sted i fængslet i Gjilan i Kosovo.

Nyheden om traktatunderskrivelsen kan læses på Justitsministeriets hjemmeside.