Nyhed

Tilladelse til flagning med det ukrainske flag

Justitsministeriet

I lyset af Ruslands invasion af Ukraine meddeler Justitsministeriet ekstraordinært tilladelse til, at private og offentlige myndigheder, der måtte ønske det, flager med det ukrainske flag i perioden til og med den 16. marts 2022. Efter den 16. marts 2022 vil der igen skulle søges om tilladelse til at flage med det ukrainske flag.

Efterfølgende er tilladelsen forlænget. Den 30. august blev tilladelsen forlænget til 31. december 2022.